Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

50 câu trắc nghiệm trường THPT An Thành luyện thi thpt quốc gia năm 2017 môn Toán có đáp án

8ae2a4dc63440b5c96ce06f6d31d925b
Gửi bởi: hoangkyanh0109 18 tháng 6 2017 lúc 16:20:22 | Được cập nhật: 16 tháng 1 lúc 18:52:22 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 367 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

50 CÂU TR NGHI MÔN TOÁN 12 ỆTR NG THPT AN TH NH 3ƯỜ ẠCâu 1: Kho ng đng bi hàm ố3 23 4y x làA. (0; 2) B. ; ­2 àv(0; ) C. ; àv(2; ) D. (­2; 0)Câu 2: Hàm ố33 2y x có A. Đi đi 1x B. Đi đi ạ1x C. Đi ti 1x D. Không có đi tr .ể ịCâu 3: Hàm ố3 21( 1) 1) 13y x đng bi trên xác đnh nó ủkhi ?A. ­1 B. ­2 ­1 C. ­2 D. ­2Câu 4: Hàm ố3 23y mx đt ti khi?ạ ạA. B. 0m C. D. 0Câu 5: Cho hàm y=ố22x x Giá tr nh hàm ng?ị ằA. B. C. D. 3Câu 6: Tìm tham th (C): ị3 22 1y mx x đng th ng ườ ẳ1y x iạ3 đi phân bi t:ể ệA. m<­2 ho m>2 B. ­21 C. ­1