Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 21: Di truyền y học

Gửi bởi: Pham Thi Linh 19 tháng 5 2019 lúc 9:16 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 19:30 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 352 | Lượt Download: 2 | File size: 0.032482 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 21: Di truyền y học Câu 1: Di truyền y học là ngành khoa học vận dụng những hiểu biết về Di truyền học người vào y học A. để giải thích, chẩn đoán các tật, bệnh di truyền B. để điều trị trong 1 số trường hợp bệnh lí C. chỉ để phòng ngừa, hạn chế các bệnh, tật di truyền D. giúp cho việc giải thích, chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế các b ệnh tật di truy ền và điều trị trong 1 số trường hợp bệnh lí. Câu 2: Những đặc điểm nào sau đây về bệnh pheninketo niệu là đúng? (1) Bệnh gây rối loạn trao đổi chất trong cơ thể. (2) Cơ chế gây bệnh ở mức độ tế bào. (3) Bệnh được chữa trị hoàn toàn nếu phát hiện sớm ở trẻ em. (4) Thiếu enzim xúc tác chuyển hóa pheninalanin thành tirozin. (5) Chất ứ đọng đầu độc thần kinh, làm bệnh nhân bị thiểu năng trí tu ệ dẫn đ ến m ất trí nhớ. A. (1), (2) và (5) B. (1), (3) và (5) C. (2), (4) và (5) D. (1), (4) và (5) Câu 3: Trong các bệnh/ hội chứng bệnh sau đây ở người, bệnh/ hội ch ứng nào do đ ột biến số lượng NST gây nên? (1) Ung thư máu. (2) Hội chứng tiếng khóc mèo kêu. (3) Hội chứng đao. (4) Hội chứng Claiphento. (5) Bệnh bạch tạng. A. (1) và (2) B. (3) và (4) C. (1) và (5) D. (2) và (3) Câu 4: Khi nói về ung thư, những phát biểu nào sau đây đúng? (1) Ung thư là 1 loại bệnh được hiểu đầy đủ là sự tăng sinh không ki ểm soát đ ược của một số loại tế bào trong cơ thể dẫn đến sự hình thành các khối u chèn ép các c ơ quan trong cơ thể. (2) U ác tính khác với u làn tính là các tế bào của khối u có kh ả năng tách kh ỏi mô ban đầu di chuyển đến nơi khác, tạo nên nhiều khối u khác nhau. (3) Nguyên nhân gây ra ung thư có thể là do đột biến gen, đột biến NST. (5) Ung thư là 1 trong những bệnh nan y chứa có thuốc chữa. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hội chứng Đao ở người? A. Người bị hội chứng Đao trong tế bào có 47 NST. B. Hội chứng Đao do đột biến lệch bội thể 1 nhiễm ở NST số 21. C. Người bị hội chứng Đao thường thấp bé, má phệ, cổ rụt, khe mắt xếch, l ưỡi dày, dị tật tim,… và khoảng 50% bệnh nhân chết trong 5 năm đầu. D. Hội chứng Đao ít xuất hiện ở những trẻ được sinh ra khi người mẹ đã lớn tuổi. Câu 6: Bảng sau cho biết tên và nguyên nhân của một số bệnh di truy ền ở người. Hãy ghép tên bệnh với 1 nguyên nhân gây bệnh sao cho phù hợp. Các bệnh Nguyên nhân gây bệnh DOC24.VN 1 1. Bệnh máu khó đông a) Ở nữ giới thừa 1 NST X 2. Hội chứng Đao b) 3NST số 21 3. Hội chứng Tơcno c) Mất đoạn NST số 21 4. Pheninketo niệu d) Đột biến gen lặn trên NST X 5. Ung thư e) Đột biến gen lặn trên NST thường f) Do đột biến gen hoặc đột biến NST g) Ở nữ giới khuyết NST X Phương án đúng là: A. 1d, 2b, 3f, 4e, 5g B. 1e, 2c, 3g, 4a, 5f C. 1d, 2b, 3g, 4e, 5f D. 1e, 2c, 3g, 4a, 5f Câu 7: Bệnh máu khó đông ở người do gen đột biến lặn a nằm trên NST giới tính X quy định. Gen A quy định máu đông bình thường. Trường hợp nào sau đây cho đ ời con có tất cả con gái đều bình thường và tất cả con trai đều mắc bệnh máu khó đông? A. XaXa x XaY B. XAXa x XAY C. XaXa x XAY D. XAXA x XaY Câu 8: Đối với 1 bệnh di truyền do gen đột biến trội nằm trên NST th ường quy đ ịnh, nếu 1 trong 2 bố mẹ bình thương, người kia mắc bệnh thì khả năng con c ủa con h ọ mắc bệnh là: A. 50% B. 25% C. 0% D. 75% Câu 9: Ở người, gen quy định máu khó đông nằm trên NST X, không có alen t ương ứng trên NST Y. Một người đàn ông bị bệnh lấy vợ bình thường, sinh con trai bị bệnh. Dự đoán nào sau đây đúng? A. Người vợ mang alen gây bệnh B. Tất cả các con gái của họ đều không bị bệnh này C. Xác suất sinh ra 1 người con trai bình thường của họ là 50% D. Bệnh này chỉ biểu hiện ở nam mà không biểu hiện ở nữ. Đáp án - Hướng dẫn giải DOC24.VN 2 1-D 2-D 3-B 4-D 5-C 6-C 7-C 8-D 9-A Câu 9: Con trai bị bệnh có kiểu gen XaY → vợ bình thường có kiểu gen XAXa → A đúng. Chồng bệnh có kiểu gen XaY. XAXa x XaY → Đời con: 1/4 XAXa : 1/4XaXa : 1/4XAY : 1/4XaY Đời có con: 1/2 con gái bình thường : 1/2 con gái bệnh → B sai. - Xác suất sinh ra 1 người con trai bình thường của họ là 1/4XaY = 25% → C sai - Bệnh biểu hiện ở cả nam và nữ → D sai. DOC24.VN 3