Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Trường hợp đồng dạng thứ nhất

TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT

Định lí

Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng


 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm