Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Trường hợp đồng dạng thứ hai

TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI

Định lí

Nếu hai cạnh tam giác nảy tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia và góc tạo bởi các cặp đó bằng nhau, thì hai tam giác đồng dạng. 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm