Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG \(ax+b=0\)

- Để giải các phương trình đưa được về ax + b = 0 ta thường biến đổi phương trình như sau:

          + Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu.

          + Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc và chuyển vế các hạng tử để đưa phương trình về dạng ax = c

          + Tìm x

Chú ý: Quá trình biến đổi phương trình về dạng ax = c có thể dẫn đến trường hợp đặc biệt là hệ số của ẩn bằng 0 nếu:

0x = c thì phương trình vô nghiệm S = Φ.

0x = 0 thì phương trình nghiệm đúng với mọi x hay vô số nghiệm: S = R. 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm