Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP CỘNG

1. Bất đẳng thức

Hệ thức dạng a < b (hay dạng a > b, a ≥ b, a ≤ b) được gọi là bất đẳng thức

a gọi là vế trái, b gọi là vế phải của bất đẳng thức.

2. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

a) Tính chất:

Khi cộng cùng một số vào hai vế của một bất đẳng thức ta được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho

Nếu a < b thì a + c < b + c

Nếu a ≤ b thì a + c ≤ b + c

Nếu a > b thì a + c > b + c

Nếu a ≥ b thì a + c ≥ b + c

b) Chú ý:

Tính chất của thứ tự cũng chính là tính chất của bất đẳng thức.

 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm