Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

Bài toán 1 :

Hai thanh chì có thể tích là \(12cm^3\) và \(17cm^3\). Hỏi mỗi thanh chì nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,6 gam ?

Bài toán 2 :

Tam giác ABC có số đo các góc là \(\widehat{A},\widehat{B},\widehat{c}\) lần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3. Tính số đo các góc của tam giác ABC

Hướng dẫn : Hãy vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải.

Bài tập

Có thể bạn quan tâm