Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)

ĐỒ THỊ HÀM SỐ \(y=ax;\left(a\ne0\right)\) 

1. Đồ thị hàm số

Đồ thị hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng toạ độ.

2. Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0)

Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là đường thẳng đi qua gốc toạ độ. 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm