Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Cộng hai số nguyên khác dấu

CỘNG HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU

Tổng của hai số nguyên đối nhau bằng 0.

Muốn cộng hai số nguyên khác dấu, ta tìm hiệu các giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của hai số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.



 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm