Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Thực hành: Trồng cây trong dung dịch trang 44 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 14:51

Lý thuyết

Câu hỏi

Dùng máy đo pH để kiểm tra pH của dung dịch.

Hướng dẫn giải

I. Chuẩn bị

- Bình thuỷ tinh có màu hoặc bình nhựa có dung tích từ 0,5 đến 5 lít có nấy đậy đục lỗ.

- Dung dịch dinh dưỡng Knôp.

- Cây thí nghiệm.

- Máy đo pH.

- Cốc thuỷ tinh dung tích 1000ml.

- Ống hút 10ml.

-  Dung dịch H2SO4 0,2% và NaOH 0,2%.

- Bảng theo dõi sinh trưởng của cây:

  

Chỉ tiêu theo dõi

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần n

Chiều cao của phần trên mặt nước (cm)

 

 

 

 

 

Màu sắc lá

 

 

 

 

 

Sự phát triển của rễ

 

 

 

 

 

Hoa

 

 

 

 

 

Quả

 

 

 

 

 

II. Quy trình thực hành:

- Bước 1. Chuẩn bị dung dịch dinh dưỡng (d2 Knop).

- Bước 2.Điều chỉnh pH của dung dịch dinh dưỡng:

dùng máy đo pH để kiểm tra pH của dung dịch. Nếu pH của dung dịch chưa phù hợp với nhu cầu của cây thì dùng H2SO4 0,2% hoặc NaOH 0,2% để điều chỉnh.

- Bước 3. Chọn cây. Chọn những cây khoẻ mạnh, có rễ mọc thẳng.  

- Bước 4. Trồng cây trong dung dịch: luồn rễ cây qua lỗ ở nắp hộp sao cho một phần của rễ cây ngập vào dung dịch.    

- Bước 5. Theo dõi sinh trưỡng của cây.

Lập bảng theo dõi sinh trưởng của cây theo mẫu.

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 14:51

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm