Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tả hình dáng cụ già đang câu cá

1384749898fd0542e00d4722a38b40ff
Gửi bởi: Bloody Killer 29 tháng 12 2016 lúc 3:49 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 16:30 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 294 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": Trong cu?c s?ng, c r?t nhi?u hnh ?nh, nhi?u dng v? m chng ta b?t g?p khi ?i trn ???ng. ? l nh?ng hnh ?nh t?o nn s? ?a d?ng, phong ph v t??i ??p h?n cho cu?c s?ng ny. Hm nay trn ???ng ?i h?c nhm v? em ch ??n dng v? c?a m?t c? gi ?ang cu c ? ci h? g?n tr??ng em h?c.
C? gi m?c m?t b? qu?n o mu vng nh?t, ?i chi?c xe ??p ? c?, treo m?t ci gi? ? xe v c? ng?i trn m?t ci gh? nh? v bung c?n cu c. M?t c? ch?m ch?m nhn vo m?t n??c, r?i l?i ?i vng vng xung quanh h? xem ? ch? no c c ?? bung c?n cu.
Ci c?n cu c?a ng c? r?t di, dy cu c?ng di v m?i ng c? b? vo m?t ci h?p b xu. M?i khi bung cu, c? l?i g?n m?i vo mc cu. C nh?ng lc em th?y c? gi?t gi?t c?n cu r?i t? t? ko ln, m?t c? b?ng sng v hi v?ng l c c m?c cu. Tuy nhin khi c? ko cu ln th khng c c m m?i th b? ?n h?t. C l? con c ? ? nhanh nh?n ?n xong m?i nn ch?y ?i th?t xa.
M?t h? bnh yn, thi tho?ng l?n t?n g?n sng do c?n gi t? ?u a v?. Lc ? c nh?ng ch c ngoi ln tung t?ng b?i l?i trong h?, ch?n v?n bn c?n cu c?a c? gi nh?ng khng bi?t c c?n cu hay khng.
Th?i ti?t hm ? kh ??p, n?ng r?t nh? nhng, khng g?t g?ng; g??ng m?t c?a c? gi c?ng t??i t?nh d c khng c?n cu.
Khi m?t h? yn l?ng, khng c ch c no b?i ??n c? l?i thong th? vu?t chm ru di v tr?ng phau. Mi ??u c?a c? c?ng ? b?c tr?ng, thm chm ru tr?ng n?a nn c? trng gi?ng nh? m?t ng tin h? tr?n th?. Phong thi bnh t?nh v ?i?m ??m c?a c? lc cu c khi?n cho em lin t??ng ??n bi th? Thu ?i?u c?a Nguy?n Khuy?n. Nhn v?t tr? tnh trong bi th? ny c?ng c dng cu c r?t tao nh v bnh th?n nh? v?y.
C? gi r?t kin tr khi cu c, lc no c ??ng t?nh, c? c?ng ko c?n cu r?t nh? nhng v ?i?m t?nh ?? khng ?nh th?c l? c ?ang b?i l?i ? d??i kia. Bn tay c? kho lo, ko t? t? c?n cu. V lc c?n cu ngoi ln m?t n??c th c m?t con c ? c?n cu. ? l m?t con c r phi to b?ng bn tay ng??i l?n ? b? m?c vo chi?c c?n cu s?c nh?n. Ch c ngoe ngu?y bn ny sang bn kia ?? thot kh?i bn tay c?a ng c?. Nh?ng c? ? r?t nhanh nh?n v kho lo ?? b? ch c x?u s? vo chi?c gi? ?ang treo ? xe.
V?y l c? gi ? c m?t b?a t?i ngon lnh v?i ch c r phi x?u s? kia. C th? ch c s? ???c vo n?i n?u canh chua ho?c kho ln v?i ngh?. Ngh? ??n em ? thm r?i.
Hnh dng c? gi cu c hm ? khi?n em vui vui, c?m th?y cu?c ??i ny c nhi?u ?i?u th?t bnh yn nh?ng ?ng trn tr?ng.