Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4: Đo thể tích của vật rắn không thấm nước

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài C4 (SGK trang 16)

Nếu dùng ca thay cho bình tràn và bát to thay cho bình chứa để đo thể tích của vật như hình 4.4 thì cần phải chú ý điều gì ?

Hướng dẫn giải

Nhừng điều cần chú ý khi dùng ca thay cho bình tràn và bát to thay cho bình chứa đế đo thể tích của vật:

- Lau khô bát to trước khi dùng. - Khi nhấc ca ra, không làm đổ nước ra ngoài.

- Đố hết nước từ bát vào bình chia độ, không làm đổ nước.

Bài C3 (SGK trang 16)

Chọn từ thích hợp trong khung đề điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Thể tích của vật rắn bất kì không thấm nước có thể đo được bằng cách:

a) (1)........ vật đó vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích của phần chất lỏng (2) ............. bằng thể tích của vật.

b) Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì (3).............. vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của phần chất lỏng (4)............ bằng thể tích của vật.

-    tràn ra

-    thả chìm

-    thả

-    dâng lên

Hướng dẫn giải

Chọn từ thích hợp trong khung đề điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Thể tích của vật rắn bất kì không thấm nước có thể đo được bằng cách:

a) (1)...Thả chìm..... vật đó vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích của phần chất lỏng (2) ......dâng lên....... bằng thể tích của vật.

b) Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì (3).....thả......... vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của phần chất lỏng (4)......tràn ra...... bằng thể tích của vật.

Bài C6 (SGK trang 17)

Hãy tìm hai vật nào đó và đo thể tích của chúng bằng bình chia độ vừa tạo ra.

Hướng dẫn giải

Dùng bình chia độ vừa tạo ra, ta đo thể tích của chìa khóa và 1 hòn đá . Ta thấy: Thể tích hòn đá là 50cm3,..

Bài C5 (SGK trang 17)

Hãy tự làm một bình chia độ: Dán bằng giấy trắng dọc theo chai nhựa (hoặc cốc), dùng bơm tiêm bơm 5 cm3 nước vào chai, đánh dấu mực nước và ghi 5 cmvào băng giấy. Tiếp tục làm như vậy và ghi 10 cm3 , 15 cm3 .... cho đến khi nước đầy bình chia độ.

Hướng dẫn giải

B1: Dán bằng giấy trắng dọc theo chai nhựa (hoặc cốc)

B2: dùng bơm tiêm bơm 5 cm3 nước vào chai, đánh dấu mực nước và ghi 5 cm3 vào băng giấy.

B3: Tiếp tục làm như vậy và ghi 10 cm3 , 15 cm3 .... cho đến khi nước đầy bình chia độ

Bài C2 (SGK trang 15)

Nếu hòn đá to không bỏ lọt bình chia độ thì người ta dùng thêm bình tràn và bình chứa để đo thể tích của nó như hình 4.3a.

Hãy mô ta cách đo thể tích hòn đá bằng phương pháp bình tràn vẽ ở hình 4.3

Hướng dẫn giải

Cách đo:

B1 : -Khi hòn đá không bỏ lọt bình chia độ thì đổ đầy nước vào bình tràn

B2 : -Thả hòn đá vào bình tràn, đồng thời hứng nước tràn ra vào bình chứa.

B3: -Đo thể tích nước chàn ra bằng bình chia độ, ta được thể tích hòn đá.

Bài C1 (SGK trang 15)

Quan sát hình 4.2 và mô tả cách đo thể tích của hòn đá bằng bình chia độ.

Hướng dẫn giải

-Đo thể tích nước ban đầu có trong bình chia độ (V1 = 150 cm3)
-Thả hòn đa vào bình chia độ
-Đo thể tích nước dâng lên trong bình (V2 = 200 cm3)
-Thể tích hòn đá bằng :
V2 – V1 = 200 – 150 = 50 cm3.


Có thể bạn quan tâm