Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5: Phép quay

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 2 (SGK trang 19)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm \(A\left(2;0\right)\) và đường thẳng d có phương trình \(x+y-2=0\). Tìm ảnh của A và d qua phép quay tâm O góc \(90^0\) ?

Hướng dẫn giải

undefined

Lấy A(2;0), B(0;2) thuộc d, Ta có ảnh của A và B qua phép quay tâm O góc \(90^o\) lần lượt là B=(0;2) và A' = (-2;0). Do đó ảnh của d qua phép quay tâm O góc \(90^o\) là đường thẳng BA' có phương trình x - y + 2 = 0.

Bài 1 (SGK trang 19)

Cho hình vuông ABCD tâm O (h.1.38)                                                             

a) Tìm ảnh của điểm C qua phép quay tâm A góc \(90^0\) ?                        

b) Tìm ảnh của đường thẳng BC qua phép quay tâm O góc \(90^0\)

Hướng dẫn giải

undefined

a, Gọi E là điểm đối xứng với C qua tâm D. Khi đó (C) = E

b, (B) = C, (C) = D

Vậy ảnh của đường thẳng BC qua phép quay tâm O góc là đường thẳng CD.

Có thể bạn quan tâm