Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành?

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 2 (SGK trang 41)

Vì sao cần có hệ thống đèn giao thông tại các ngã tư đường phố khi có đông người qua lại?

Hướng dẫn giải

Cần có hệ thống đèn giao thông tại các ngã tư đường phố khi đông người qua lại bởi vì nếu không có hệ thông đèn giao thông thì khi đông người sẽ có hiện tượng chen lấn lề đường của nhau, có hiện tượng đi ngược chiều,... Cho nên dễ dẫn đến tình trạng tắc ngẽn giao thông. Còn khi ngã tư đường phố đông người qua lại mà có hệ thống đèn giao thông thì nó sẽ phân luồng giao thông, điều khiển hoạt động giao thông và sẽ không có tình trạng tắc ngẽn giao thông.

Bài 5 (SGK trang 41)

Phần mềm học gõ bàn phím bằng mười ngón tay có phải là hệ điều hành không? Vì sao?

Hướng dẫn giải

Phần mềm học gõ bàn phím bằng mười ngón tay không phải là hệ điều hành vì nó không điều khiển mọi hoạt động của máy tính cũng như việc thực hiện các phần mềm khác

Bài 3 (SGK trang 41)

Vì sao trong nhà trường lại rất cần có một thời khoá biểu học tập cho tất cả các lớp?

Hướng dẫn giải

Trong nhà trường rất cần có một thời khoá biểu học tập cho tất cả các lớp, bởi vì thời khoá biểu nó điểu khiển các hoạt động học tập trong nhà trường. Khi đó, học sinh sẽ biết được mình học ở lớp nào, học môn nào ở đâu trong cả tuần học tập tại trường.

Thời khoá biểu sẽ phân bố lịch học cụ thể từng môn vào những ngày cụ thể trong tuần, tránh tình trạng học sinh không biết hôm nay học môn nào, ờ đâu,... Nó cũng gỉúp cho thầy cô giáo giảng dạy đúng lớp mà mình được phân công

Bài 4 (SGK trang 41)

Hãy nêu vai trò quan trọng của hệ điều hành máy tính.

Hướng dẫn giải

Hệ điều hành máy tính có vai trò quan trong việc điều khiển các hoạt động của phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính. Nó cung cấp giao diện cho người dùng, đó là môi tnrờng giao tiếp cho phép con người trao đổi thồng tin với máy tính trong quá trình làm việc. Hệ điều hành tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính.

Bài 1 (SGK trang 41)

Hãy quan sát các hiện tượng trong xã hội và cuộc sống tương tự với hai quan sát đã nêu và đưa ra nhận xét của em.

Hướng dẫn giải

Các hiên tượng trong xã hội và trong cuộc sống xung quanh tương tự với hai quan sát về vai trò quan trọng của hệ thống đèn tín hiệu giao thông trong việc phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông và thời khóa biểu trong việc điều khiển các hoạt động học tập trong nhà trường đó là:

+ Một buổi họp Đội thiếu niên phân công thực hiện kế hoạch ham gia một phong trào thi đua;

+ Vai trò quan trọng của các kiểm soát viên trong việc chí dẫn cho người xem ngồi đúng số ghế của mình trong vé cũng như không được đi lại lôn xộn, làm mất trật tự tại một rạp xem chiếu bóng, tại một rạp hát;..

=> Các phương tiện điều khiển có vai trò quan trọng trong đời sống.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm