Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành?

BÀI 9: VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH

1. Các quan sát

- Quan sát 1: Trên ngã tư đường phố có nhiều phương tiện giao thông qua lại, vào giờ cao điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông => Cần có hệ thống đèn tín hiệu giao thông giúp điều khiển hoạt động giao thông.

- Quan sát 2: Trong trường học, nếu thời khoá biểu bị mất thì học sinh sẽ không biết học môn nào, giáo viên sẽ không tìm được lớp để dạy học => Cần có thời khoá biểu để điều khiển các hoạt động học tập trong nhà trường.

- Quan sát 3: Trong nhà trường, nếu không có nội quy thì học sinh sẽ hỗn loạn => Các quy định, nội quy của nhà trường để điều khiển các hoạt động nề nếp của học sinh.

- Quan sát 4: Hệ thống pháp luật giúp nhà nước điều khiển các hoạt động trong đời sống của một quốc gia.

=> Kết luận: Qua các quan sát trên cho thấy vai trò của các phương tiện điều khiển: hệ thống đèn tín hiệu giao thông, thời khoá biểu trong nhà trường, các nội quy của trường học, hệ thống pháp luật của nhà nước…

2. Cái gì điều khiển máy tính?

- Khi máy tính hoạt động, hệ thống phần cứng và phần mềm máy tính sẽ tham gia vào quá trình xử lí thông tin.

- Hoạt động của phần cứng và phần mềm do hệ điều hành máy tính điều khiển.

- Hệ điều hành có vai trò:

  • Điều khiển các thiết bị (phần cứng)
  • Tổ chức việc thực hiện các chương trình.

Bài tập

Có thể bạn quan tâmCó thể bạn quan tâm