Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 28. Tiêu hóa ở ruột non

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 2 (SGK trang 92)

Câu 2: Những loại chất nào trong thức ăn còn cân được tiêu hóa ở ruột non?

Hướng dẫn giải

Những loại chất trong thức ăn còn cần được tiêu hóa tiếp ở ruột non là gluxit (tinh bột, đường đôi), prôtêin, lipit.

Câu 4 (SGK trang 92)

Câu 4: Một người bị triệu chứng thiếu axit trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non có thể thế nào?

Hướng dẫn giải

Môn vị thiếu tín hiệu đóng nên thức ãn sẽ qua vị môn xuống ruột non liên tục và nhanh hơn, thức ăn sẽ không dủ thời gian ngấm dều dịch tiêu hoá của ruột non nên hiệu quả tiêu hoá sẽ thấp.

Câu 3 (SGK trang 92)

Câu 3: Với một khẩu phần bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa diễn ra có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng sau tiêu hóa ở ruột non là gì?

Hướng dẫn giải

Với một khẩu phần bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng sau tiêu hóa ở ruột non là : đường đơn 6 cacbon, các axit amin, axit béo và glixêrin, các vitamin, các muối khoáng.

Câu 1 (SGK trang 92)

Câu 1: Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non là gì?

Hướng dẫn giải

Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non là sự biến đổi hóa học của thức ăn dưới tác dụng của các enzim trong các dịch tiêu hóa (dịch mật, dịch tụy, dịch ruột).

Có thể bạn quan tâm