Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 13. Máu và môi trường trong cơ thể

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 4 (SGK trang 44)

Câu 4: Môi trường trong của cơ thể gồm những thành phần nào? Chúng có quan hệ với nhau thế nào?

Hướng dẫn giải

Môi trường trong cơ thể gồm những thành phần nào? Chúng có quan hệ với nhau như nào?

Môi trương trong gồm máu, nước mô và mạch huyết

- Một số thành phần của máu thẩm thấu qua thành mạch máu tạo ra nước mô

- Nước mô thẩm thấu qua thành mạch bạch huyết tạo ra bạch huyết

- Bạch huyết lưu chuyển trong mạch bạch huyết rồi lại đổ về tĩnh mạch máu và hòa vào máu.


Câu 1 (SGK trang 44)

Câu 1: Máu gồm những thành phần cấu tạo nào? Nêu chức năng của huyết tương và hồng cầu.

Hướng dẫn giải

Máu gồm huyết tương (55%) và các tế bào máu (45%). Các tế bào máu gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.
Huyết tương duy trì máu ở trạng thái lỏng để lưu thông dễ dàng trong mạch ; vận chuyển các chất dinh dưỡng, các chất cần thiết khác và các chất thải.
Hồng cầu vận chuyển 02 và C02.

Câu 2 (SGK trang 44)

Câu 2: Có thể thấy môi trường trong ở những cơ quan, bộ phận nào của cơ thể?

Hướng dẫn giải

Có thể thấy môi trường trong ở tất cả các cơ quan, bộ phận của cơ thể. Môi trường trong luôn lưu chuyển và bao quanh mọi tế bào.

Câu 3 (SGK trang 44)

Câu 3: Cơ thể em nặng bao nhiêu kg? Đọc phần em có biết và thử tính xem cơ thể em có khoảng bao nhiêu lít máu?

Hướng dẫn giải

Nếu em nặng 42kg thì khoảng:

70ml * 42 = 2940ml

Có thể bạn quan tâm