Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Lớp Sâu bọ - Bài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (SGK trang 98)

Câu 1: Trong số các đặc điểm của Chân khớp thì các đặc điểm nào ảnh hưởng lớn đến sự phân bố rộng rãi của chúng?

Hướng dẫn giải

- Vỏ kitin (bộ xương ngoài) chống lại sự thoát hơi nước, thích nghi với môi trường cạn.

- Chân có khớp và phân đốt linh hoạt trong di chuyển, một số Chân khớp có cánh thích nghi với đời sống bay.


Câu 3 (SGK trang 98)

Câu 3: Trong số ba lớp của Chân khớp (Giáp xác, Hình nhện và Sâu bọ) thì lớp nào có giá trị thực phẩm lớn nhất, cho ví dụ?

Hướng dẫn giải

Trong 3 lớp của ngành Chân khớp thì lớp Giáp xác có giá trị thực phẩm lớn nhất là vì hầu hết các loài tôm, cua ở biển và ở nước ngọt . đều là những thực phẩm có giá trị dinh dường cao với khối lượng lớn. Nên có một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thực phẩm cho con người và xuất khẩu.

Câu 2 (SGK trang 98)

Câu 2: Đặc điểm cấu tạo nào khiến Chân khớp đa dạng về: tập tính và về môi trường sống?

Hướng dẫn giải

- Hệ thần kinh và giác quan phát triển. Đó là trung tâm diều khiển mọi hoạt động phức tạp và đa dạng của Chân khớp.

- Cấu tạo phân hóa phù hợp với các chức năng khác nhau, giúp chân khớp thích nghi được nhiều môi trường khác nhau.

Ví dụ, chân bơi, chân bò, chán đào bới... phần phụ miệng thích nghi với kiểu nghiền, kiểu hút,... thức ăn.

Có thể bạn quan tâm