Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Lớp Bò sát - Bài 40. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 2 (SGK trang 133)

Câu 2: Nêu đặc điểm chung của Bò sát.

Hướng dẫn giải

Bò sát là động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn: da khô, vảy sừng khô, cố’ dài, màng nhĩ nam trong hốc tai, chi yếu có vuốt sắc, phổi có nhiều vách ngăn, tim có vách hụt ngăn tâm thất (trừ cá sấu), máu đi nuôi cơ thế vẫn là máu pha, là động vật biến nhiệt. Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong, trứng có màng dai hoặc vỏ đá vôi bao bọc. giàu noãn hoàng.

Câu 1 (SGK trang 133)

Câu 1: Nêu môi trường sống của từng đại diện của ba bộ Bò sát thường gặp.

Hướng dẫn giải

Có thể bạn quan tâm