Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 46: Thỏ

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 3 (SGK trang 151)

Câu 3: Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với đẻ trứng và noãn thai sinh.

Hướng dẫn giải

Thai sinh không phụ thuộc vào lượng noãn hoàng có trong trứng như các động vật có xương sống đẻ trứng. Phôi được phát triển trong bụng mẹ an toàn và điều kiện sống thích hợp cho phát triển. Con non được nuôi bằng sữa mẹ, không lệ thuộc vào thức ăn ngoài thiên nhiên.

Câu 2 (SGK trang 151)

Câu 2*: Hãy cho biết vì sao thỏ hoang di chuyển với vận tốc tối đa 74km/h, trong khi đó cáo xám: 64km/h; chó săn: 68km/h; chó sói: 69,23 km/h, thế mà trong nhiều trường hợp thỏ rừng vẫn không thoát khỏi những loài thú ăn thịt kể trên.

Hướng dẫn giải

Thỏ hoang di chuyền nhanh hơn thú ăn thịt nó, nhưng nó không dai sức bằng, nên càng về sau vận tốc di chuyển càng giảm, lúc đó nó phải làm mồi cho thú ăn thịt.

Câu 1 (SGK trang 151)

Câu 1: Hãy nêu cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với điều kiện sống.

Hướng dẫn giải

Có thể bạn quan tâm