Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Sách giáo khoa Mỹ thuật lớp 6

 • Bài 13: Vẽ tranh – Đề tài bộ đội
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 15:34:41
 • Bài 14: Vẽ trang trí – Trang trí đường diềm
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 15:35:43
 • Bài 15 : Vẽ theo mẫu : Mẫu dạng hình trụ và hình cầu ( vẽ hình )
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 15:36:03
 • Bài 16 : Vẽ theo mẫu - Mẫu dạng hình trụ và hình cầu ( vẽ đậm nhạt )
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 15:36:39
 • Bài 17: Vẽ tranh – Đề tài tự do
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 15:37:05
 • Bài 18: Vẽ trang trí – Trang trí hình vuông
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 15:37:36
 • Bài 19: Thưởng thức mĩ thuật – Tranh dân gian Việt Nam
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 15:38:01
 • Bài 20: Vẽ theo mẫu – Mẫu có hai đồ vật ( vẽ hình )
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 15:38:44
 • Bài 17: Vẽ tranh – Đề tài tự do
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 15:37:05
 • Bài 18: Vẽ trang trí – Trang trí hình vuông
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 15:37:36
 • Bài 19: Thưởng thức mĩ thuật – Tranh dân gian Việt Nam
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 15:38:01
 • Bài 20: Vẽ theo mẫu – Mẫu có hai đồ vật ( vẽ hình )
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 15:38:44