Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 30 : Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 4 (SGK lớp 8 trang 149)

Sưu tầm các tài liệu (bài viết, tranh ảnh.....) về cuộc hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành.

Hướng dẫn giải

Kết quả hình ảnh cho ảnh bác hô làm phụ bếp

Bức tranh này cho ta thấy ảnh Bác Hồ làm phụ bếp của một con tàu nước Pháp.

Câu 1 (SGK lớp 8 trang 149)

Lập bảng thống kê các phong trào yêu nước chủ yếu đầu thế kỉ XX theo mẫu sau:

Phong trào                 Mục đích                       Hình thức và nội dung hoạt động chủ yếu

 

 

   

 

Hướng dẫn giải

STT Phong trào Mục đích Hình thức và nội dung hoạt động chủ yếu
1 Đông Du Đào tạo nhân tài cho đất nước,chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang.

-Đưa học sinh sang Nhật du học.

-Viêt sách báo tuyên truyền yêu nước.

2 Đông Kinh nghĩa thục Nâng cao dân trí,bồi dưỡng nhân tài.

-Tổ chức các buổi diễn thuyết,bình văn, xuất bản sách báo tuyên truyền yêu nước...

-Vận động kinh doanh công thương nghiệp.

3 Cuộc vận động Duy Tân và chống thuế ở Trung kì(1908) Xóa bỏ chế độ phong kiến,tiến hành đổi mới đất nước. Nội dung cơ bản của phong trào:mở trường dạy học theo lối mới,hô hào chấn hưng thực nghiệp,phổ biến cái mới và vận động làm theo cái mới,cái tiến bộ.

Câu 3 (SGK lớp 8 trang 149)

Trình bày đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước trong những năm 1914 - 1918.

Hướng dẫn giải

- Lực lượng tham gia gồm đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là vai trò của binh lính người Việt trong quân đội Pháp.
- Phương pháp đấu tranh chủ yếu là khởi nghĩa vũ trang.
- Địa bàn : diễn ra lẻ tẻ từ Bắc đến Nam.
- Kết quả. Đều lần lượt bị thất bại.

Câu 2 (SGK lớp 8 trang 149)

Nêu một số điểm giống và khác nhau giữa các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX về mục đích, lực lượng tham gia, hình thức đấu tranh.

Hướng dẫn giải

Một số điểm giống và khác nhau giữa các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX :
- Giống nhau : Phong trào yêu nước trong cả hai giai đoạn đều thể hiện tinh thần yêu nước, chống Pháp để giành độc lập tự do cho dân tộc.
- Khác nhau :

Có thể bạn quan tâm