Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 23 : Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII-IX

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (SGK lớp 6 trang 66)

Nước ta thời thuộc Đường có gì thay đổi?

Hướng dẫn giải

Nước ta thời thuộc Đường có những thay đổi:
- Đất nước bị chia lại đơn vị hành chính với những tên gọi mới.
- Có đường giao thông từ Trung Quốc tới Tống Bình và từ Tống Bình tới các quận.
- Quân lính của bọn đô hộ ngày càng nhiều.
- Nhân dân rên xiết dưới ách đô hộ của nhà Đường.

Câu 3 (SGK lớp 6 trang 66)

Nêu tóm tắt diễn biến của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng.

Hướng dẫn giải

Từ năm 766 đến 791, Phùng Hưng là hào trưởng đất Đường Lâm (xã Cao Lâm, Ba Vì, Hà Tây) đã phát động cuộc khởi nghĩa lớn chống chính quyền đô hộ triều nhà Đường. Ba anh em Phùng Hưng, Phùng Hải, Phùng Dĩnh lãnh đạo nghĩa quân nổi dậy làm chủ Đường Lâm và đánh chiếm một vùng đất rộng lớn, xây dựng thành căn cứ đánh, giặc. Cuộc khởi nghĩa kéo dài 20 năm, có thời gian đã chiếm được thành Tống Bình (Hà Nội). Ông được tôn là Bố Cái Đại Vương.

Câu 2 (SGK lớp 6 trang 66)

Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan.

Hướng dẫn giải

- Khoảng đầu thế kỉ VIII, cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Hoan Châu. Nhân dân Ái Châu, Diễn Châu nổi dậy hưởng ứng. Mai Thúc Loan xưng đế (Mai Hắc Đế), và chọn vùng Sa Nam (Nam Đàn) xây dựng căn cứ.
- Mai Thúc Loan liên kết với nhân dân khắp Giao Châu và Cham-pa tấn công Tống Bình, viên đô hộ là Quang Sở Khách phải chạy về Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm