Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 (SGK lớp 6 trang 66)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan.

Hướng dẫn giải

- Khoảng đầu thế kỉ VIII, cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Hoan Châu. Nhân dân Ái Châu, Diễn Châu nổi dậy hưởng ứng. Mai Thúc Loan xưng đế (Mai Hắc Đế), và chọn vùng Sa Nam (Nam Đàn) xây dựng căn cứ.
- Mai Thúc Loan liên kết với nhân dân khắp Giao Châu và Cham-pa tấn công Tống Bình, viên đô hộ là Quang Sở Khách phải chạy về Trung Quốc.

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học