Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 53 : Thực hành đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Châu Âu

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 1 (SGK trang 159)

Quan sát hình 51.2:

- Cho biết vì sao cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở Ai-xơ-len?

- Quan sát các đường đẳng nhiệt tháng giêng, nhận xét về nhiệt độ của châu Âu vào mùa đông.

- Nêu tên các kiểu khí hậu ở châu Âu. So sánh diện tích của các vùng có các kiểu khí hậu đó.

Hướng dẫn giải

- Ở ven biển của bán đảo Xcan-đi-na-vi có dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương chảy qua.
- Nhiệt độ giảm dần từ ven biển vào nội địa.
- Cháu Âu có 4 kiểu khí hậu:
+ Ôn đới lục địa chiếm diện tích nhiều nhất.
+ Ôn đới hải dương chiếm diện tích thứ hai.
+ Khí hậu địa trung hải chiếm diện tích thứ ba.
+ Khí hậu hàn đới chiếm diện tích thứ tư.

Bài 2 (SGK trang 159)

Phân tích các biểu đồ hình 53.1, theo trình tự:

- Nhiệt độ trung bình tháng I và tháng VII. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng I và tháng VII. Nhận xét chung về chế độ nhiệt.

- Các tháng mưa nhiều. Các tháng mưa ít. Nhận xét chung về chế độ mưa. 

- Xác định kiểu khí hậu của từng trạm. Cho biết lí do.

- Xếp các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa (A, B, C) với các lát cắt thảm thực vật (D, E, F) thành từng cặp sao cho phù hợp.

Hướng dẫn giải

Đặc điểm khí hậu Biểu đồ trạm A Biểu đồ trạm B Biểu đồ trạm C
1. Nhiệt độ

– Nhiệt độ tháng 1

– Nhiệt độ tháng 7

– Biên độ nhiệt
– 5ºC

18ºC

23ºC
7ºC

20ºC

13ºC
5ºC

17ºC

12ºC
Nhận xét chung

nhiệt độ
Mùa đông lạnh, mùa hạ nóng. Mùa đông ấm, mùa hạ nóng. Mùa đông ấm, mùa hạ mát.
2. Lương mưa

– Các tháng mưa nhiều

– Các tháng mưa ít

– Nhận xét chung chế độ mưa
5 – 8

9 – 4 (năm sau)

– Mưa nhiều vào mùa hạ.
9- 1 (năm sau)

2 – 8

– Mưa nhiều vào mùa thu, đông
8- 5 (năm sau)

6 – 7

– Mưa nhiều quanh năm
3. Kiểu khí hậu Ôn đới lục địa Địa trung hải Ôn đới hải dương
4. Kiểu thảm thực vật tương ứng Hình D

(cây lá kim)
Hình F

(cây bụi,

cây lá cứng)
Hình E

(cây lá rộng)

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm