Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 53 : Thực hành đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Châu Âu

THỰC HÀNH ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ,

BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHÂU ÂU

1. Nhận biết đặc điểm khí hậu châu Âu :

- Cùng vĩ độ, nhưng ven biển bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp, mưa nhiều hơn Ai-xơ-len, do ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương.

- Nhận xét nhiệt độ của châu Âu về mùa đông: Nhiệt độ tháng giêng ở châu Âu: ấm áp nhất là ven biển Đại Tây Dương, càng đi về phía đông càng lạnh dần, giáp Ư-ran nhiệt độ hạ thấp.

+ Tây Âu: 0°c

+ Đồng bằng Đông Âu: -10°c

+ Vùng ư-ran: - 20°C

Bốn kiểu khí hậu chính ở châu Âu xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ theo diện tích là:

+ Khí hậu ôn đới lục địa.

+ Khí hậu ôn đới hải dương.

+ Khí hậu địa trung hải.

+ Khí hậu hàn đới.

2. Phân tích một số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa :

Phân tích các biểu đồ hình 53.1 (SGK trang 159), theo trình tự :

- Nhiệt độ trung bình tháng 1 và tháng 7. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng 1 và tháng 7. Nhận xét chung về chế độ nhiệt

- Các tháng mưa nhiều. Các tháng mưa ít. Nhận xét chung về chế độ mưa

- Xác định kiểu khí hậu của từng trạm. Cho biết lí do

- Xếp các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa (A, B, C) với các lát cắt thảm thực vật (D, E, F) thành từng cặp sao cho phù hợp.

Trả lời :

- Trạm A :

  + Nhiệt độ :

    . Nhiệt độ trung bình tháng 1 khoảng \(-7^0C\)

    . Nhiệt độ trung bình tháng 7 khoảng \(18^0C\)

    . Biên độ nhiệt năm khoảng \(25^0C\)

    . Nhận xét chung về chế độ nhiệt : khá khắc nghiệt

  + Lượng mưa :

     . Các tháng mưa nhiều : 5, 6, 7, 8

     . Các tháng mưa ít : các tháng còn lại

     . Nhận xét chung về chế độ mưa : mưa vào mùa hạ nhưng lượng mưa không lớn

  + Thuộc kiểu khí hậu : ôn đới lục địa, do mưa vào mùa hạ, 3 tháng mùa đông có nhiệt độ dưới \(0^0C\), biên độ nhiệt năm cao

- Trạm B :

  + Nhiệt độ :

    . Nhiệt độ trung bình tháng 1 khoảng \(6^0C\)

    . Nhiệt độ trung bình tháng 7 khoảng \(20^0C\)

    . Biên độ nhiệt năm khoảng \(14^0C\)

    . Nhận xét chung về chế độ nhiệt : tương đối gay gắt

  + Lượng mưa :

     . Các tháng mưa nhiều : 9, 10, 11, 12

     . Các tháng mưa ít : các tháng còn lại

     . Nhận xét chung về chế độ mưa : mưa vào mùa thu - đông

  + Thuộc kiểu khí hậu : địa trung hải, do mưa vào mùa thu - đông

- Trạm C :

  + Nhiệt độ :

    . Nhiệt độ trung bình tháng 1 khoảng \(5^0C\)

    . Nhiệt độ trung bình tháng 7 khoảng \(15^0C\)

    . Biên độ nhiệt năm khoảng \(10^0C\)

    . Nhận xét chung về chế độ nhiệt : ôn hòa

  + Lượng mưa :

     . Các tháng mưa nhiều : 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3

     . Các tháng mưa ít : các tháng còn lại

     . Nhận xét chung về chế độ mưa : mưa quanh năm và lượng mua tương đối lớn

  + Thuộc kiểu khí hậu : ôn đới hải dương, do mưa quanh năm và không có tháng nào nhiệt độ dưới \(0^0C\)

- Xếp các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa (A, B, C) với các lát cắt thảm thực vật (D, E, F) thành từng cặp sao cho phù hợp :

A-D

B-F

C-E 

Bài tập

Có thể bạn quan tâmCó thể bạn quan tâm