Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bảng nhân 3

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (trang 6 SBT Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm:

Hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 6 SBT Toán 2 tập 2)

Mỗi can có 3l nước mắm. Hỏi 9 can như thế có tất cả bao nhiêu lít nước mắm ?

Bài giải

            …………………………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………………

Hướng dẫn giải

Số lít nước mắm có trong 9 can là :

       3 x 9 = 27(lít)

Đáp số : 27 lít. 

Câu 3 (trang 6 SBT Toán 2 tập 2)

Đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống :

 

Hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 6 SBT Toán 2 tập 2)

Hướng dẫn giải

Có thể bạn quan tâm