Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 2.36 (Sách bài tập - trang 83)

Hãy chọn phép chiếu song song với phương chiếu và mặt phẳng chiếu thích hợp để hình chiếu song song của một tứ diện cho trước là một hình bình hành ?

Hướng dẫn giải

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, Quan hệ song song

Bài 2.34 (Sách bài tập - trang 83)

Vẽ hình biểu diễn của một hình lục giác đều ?

Hướng dẫn giải

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, Quan hệ song song

Bài 2.33 (Sách bài tập - trang 83)

Trong mặt phẳng \(\left(\alpha\right)\) cho một tam giác ABC bất kì. Chứng minh rằng có thể xem tam giác ABC là hình chiếu song song của một tam giác đều nào đó ?

Hướng dẫn giải

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, Quan hệ song song

Bài 2.32 (Sách bài tập - trang 83)

Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể song song với nhau hay không ? Hình chiếu song song của hai đường thẳng cắt nhau có song song với nhau hay không ?

Hướng dẫn giải

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, Quan hệ song song

Bài 2.35 (Sách bài tập - trang 83)

Hãy vẽ hình biểu diễn của một đường tròn cùng với hai đường kính vuông góc của đường tròn đó ?

Hướng dẫn giải

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, Quan hệ song song

Có thể bạn quan tâm