Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 27: Gốm xây dựng: gạch, ngói

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 trang 49 Vở bài tập Khoa học 5

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1.1. Các đồ vật làm bằng đất sét nung được gọi là gì?

a. Đồ sành.

b. Đồ sứ.

c. Đồ gốm.

1.2. Gạch, ngói, nồi đất được gọi là gì?

a. Đồ gốm không tráng men.

b. Đồ gốm có tráng men.

1.3. Đồ sành, đồ sứ được gọi là gì?

a. Đồ gốm không tráng men.

b. Đồ gốm có tráng men.

Hướng dẫn giải

1.1. c. Đồ gốm.

1.2. a. Đồ gốm không tráng men.

1.3. b. Đồ gốm có tráng men.

Câu 2 trang 49 Vở bài tập Khoa học 5

Quan sát các hình trang 5

Hình

Công dụng

Hình 1a

 

Hình 1b

 

Hình 2a

 

Hình 2b

 

Hình 2c

 

Hướng dẫn giải

Hình

Công dụng

Hình 1a

Dùng để xây tường.

Hình 1b

Dùng để xây tường.

Hình 2a

Dùng để lát sân hoặc vỉa hè.

Hình 2b

Dùng để lát sàn nhà.

Hình 2c

Dùng để ốp tường.

Câu 3 trang 50 Vở bài tập Khoa học 5

Nối hình chụp mái nhà ở cột A với loại ngói ở cột B cho phù hợp.

Hướng dẫn giải

Câu 4 trang 50 Vở bài tập Khoa học 5

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Tính chất nào dưới đây không phải của gạch, ngói?

a. Thường xốp, có những lỗ nhỏ li ti.

b. Dễ vỡ.

c. Có ánh kim.

Hướng dẫn giải

Chọn c.

Có thể bạn quan tâm