Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 53 : Thực hành đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Châu Âu

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 trang 115 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Quan sát hình 51.2 - Lược đồ khí hậu châu Âu, tr. 155 SGK, em hãy

a) Hoàn thành sơ đồ :

b) Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B để nêu đúng sự phân bố của các kiểu khí hậu

c) Quan sát các đường đẳng nhiệt tháng giêng, nhận xét về nhiệt độ của châu Âu vào mùa đông.

...

d) Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B để nêu đúng đặc điểm khí hậu của từng miền 
Ai-xơ-len và miền ven biển Tây Âu tuy nằm cùng vĩ độ nhưng chế độ nhiệt lại > khác nhau vì  ...

Hướng dẫn giải

a,

b,

c) Nhận xét : Về mùa đông, nhiệt độ trung bình ở châu Âu diễn biến theo chiều tăng dần từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây.
d)

Câu 2 trang 117 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Quan sát hình 53.1 - Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa và sơ đồ thảm thực vật ở một số vùng của châu Âu, tr. 159 SGK, em hãy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa theo gợi ý cụ thể sau :

a) Nhận xét trạm A

-  Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng 1 : ...

+ Nhiệt độ tháng 7 : ...

+ Biên độ nhiệt : ...

-  Về lượng mưa :

+ Các tháng mưa nhiều : ...

+ Các tháng mưa ít : ...

+ Nhận xét về chế dộ mưa : ...

-  Kết luận chung : 

Trạm A thuộc kiểu khí hậu ...

b)   Nhận xét trạm B

-  Về nhiệt độ : 

-  Về lượng mưa :

-  Kết luận chung :

c)   Nhận xét trạm c

-  Về nhiệt độ :

-  về lượng mưa :

-  Kết luận chung, trạm c thuộc kiểu khí hậu

Hướng dẫn giải

a) Nhận xét trạm A

-  Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng 1 : -5 độ C

+ Nhiệt độ tháng 7 : 18 độ C

+ Biên độ nhiệt : 23 độ C

-  Về lượng mưa :

+ Các tháng mưa nhiều : tháng 5 đến tháng 8

+ Các tháng mưa ít : tháng 9 đến tháng 4 năm sau

+ Nhận xét về chế độ mưa : mưa nhiều vào mùa hạ

-  Kết luận chung : Mùa đông lạnh, mùa hạ nóng và mưa nhiều.

Trạm A thuộc kiểu khí hậu Ôn đới lục địa

b) Nhận xét trạm B

-  Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng 1 : 7 độ C

+ Nhiệt độ tháng 7 : 20 độ C

+ Biên độ nhiệt : 13 độ C

-  Về lượng mưa :

+ Các tháng mưa nhiều : tháng 9 đến tháng 1 năm sau

+ Các tháng mưa ít : tháng 2 đến tháng 8

+ Nhận xét về chế độ mưa : mưa nhiều vào mùa thu đông

-  Kết luận chung : Mùa đông ấm và mua nhiều, mùa hạ nóng

Trạm B thuộc kiểu khí hậu Địa trung hải

c) Nhận xét trạm C

-  Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng 1 : 5 độ C

+ Nhiệt độ tháng 7 : 17 độ C

+ Biên độ nhiệt : 12 độ C

-  Về lượng mưa :

+ Các tháng mưa nhiều : tháng 8 đến tháng 5 năm sau

+ Các tháng mưa ít : tháng 6 đến tháng 7 

+ Nhận xét về chế độ mưa : mưa quanh năm

-  Kết luận chung : Mùa đông lạnh, mùa hạ nóng và mưa nhiều.

Trạm C thuộc kiểu khí hậu Ôn đới hải dương

Câu 3 trang 118 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Sắp xếp các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa (A, B, C) với lát cắt các thảm thực vật (D, E, F) thành từng cặp sao cho phù hợp. 

Hướng dẫn giải

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm