Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Kể về sinh nhật của em

7791ace71f901369a92d9fff2a1098d3
Gửi bởi: Nguyễn Trần Thành Đạt 9 tháng 10 2016 lúc 18:27 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 18:51 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 288 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": Em tn l H?ng Nhung, n?m nay 11 tu?i. Ngy 20 thng 4 v?a qua, ba m? ? t? ch?c sinh nh?t cho em th?t vui v ngh?a.
Tr??c ? vi hm, trong b?a c?m t?i, m? n c?n b?o:
- S?p ??n sinh nh?t H?ng Nhung r?i ??y! N?m nay, con gi thch m? t?ng qu g no?
Em ?ang b?n l?n ch?a bi?t tr? l?i ra sao th ba ni:
- L?n ny, ba s? dnh cho con m?t b?t ng?! M?t mn qu khng n?m trong t??ng t??ng c?a con.
Su?t b?a c?m, em b?n kho?n suy ?on nh?ng ?nh ch?u.
- Thi, con hy vui lng ch? nh!
Ba vu?t tc em r?i c??i. Ti?ng c??i c?a ba m?i s?ng khoi v ?m p lm sao!
?i?u th v? n?a l sinh nh?t c?a em n?m nay l?i ?ng vo ngy ngh?. Em ? trao thi?p m?i t?n tay m?y b?n thn trong l?p. Ch?c th? no cc b?n ?y c?ng t?i chia vui v?i em.
Sng ch? nh?t, m? d?y r?t s?m, ?? d?n d?p nh c?a. Em v b Khoa c?ng lm gip m?. Hai ch? em lau bn gh? v n?n nh th?t s?ch. M?i vi?c xong xui, ba ch? m? ?i ch?. Em nghe th?y m? ni v?i ba r?ng: "Chng ta s? mua t?ng con gi m?t b h?ng anh nh!".
Lt sau, ba m? v?. Em h?n h? ?n t? tay m? m?t b h?ng nhung t??i th?m. M? b?o:
- Con hy t? c?m hoa ?? xem con gi m? c kho tay khng no!
Nh? m? h??ng d?n, em c?ng c?m ???c m?t bnh hoa xinh x?n r?i ?em ??t vo gi?a chi?c bn di ph? kh?n mu xanh l cy, s?c ?? hoa h?ng n?i b?t gi?a n?n kh?n xanh, trng th?t ??p! Trn bn, m? ? by m?y ??a tri cy, bnh k?o,? cng m?t chi?c bnh kem c c?m 11 ng?n n?n nh? xu ?? mu. Dng ch?: "Chc m?ng sinh nh?t H?ng Nhung" nhn th?t thch m?t. M? gi?c em ch?i tc v thay qu?n o m?i.
Ngoi c?a ch?t c ti?ng ni c??i r?n r. H??ng, Oanh, Quyn, T v ??c a vo, tu tt chc m?ng v t?ng em nh?ng mn qu nho nh? nh?ng th?t ng? ngh?nh, d? th??ng: cu?n s? tay, chi?c n? ci tc, h?p bt ch mu,? B?n no c?ng xi?t tay em th?t ch?t lm em c?m ??ng khng ni nn l?i.
Bu?i sinh nh?t di?n ra th?t l vui. Em th?i t?t n?n trong ti?ng v? tay v ti?ng ht chc m?ng sinh nh?t. Ba, m? chc em ch?m ngoan, h?c gi?i, ???c m?i ng??i yu m?n. M?t c?m xc k l?, kh t? ch?t lm em r?ng r?ng. Em mu?n m ch?t ba m?, b Khoa v cc b?n vo lng ?? san s? ni?m h?nh phc.
Ba trao cho em gi qu m ba ni l ??c bi?t r?i b?o em m? ra xem. M?t chi?c ??ng h? bo th?c c hnh ch g tr?ng v?i chi?c mo ?? cht v chi?c c? v??n cao ng?o ngh?. M?i ng??i cng ? ln thch th. Nhn th?y n l em m ngay. T? nay, chi?c ??ng h? bo th?c ny s? tr? thnh ng??i b?n g?n b v?i em, nh?c nh? em ?i h?c ?ng gi?. Em c?m ?n ba. Ba m? nhn em v?i nh m?t ??ng vin ??y tnh th??ng m?n!
Em t? nh? r?ng mnh ? l?n, ph?i c? g?ng h?n n?a ?? x?ng ?ng v?i nh?ng g t?t ??p nh?t m ba m?, th?y c v cc b?n ? dnh cho mnh. Sinh nh?t v?a r?i s? tr? thnh m?t k? ni?m kh qun trong tu?i h?c tr c?a em.