Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

BÀI 24. Tính chất của oxi

Kí hiệu hóa học của nguyên tố oxi là: O

Công thức hóa học của đơn chất oxi là: O(khí)

Nguyên tử khối là: 16

 

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Khí oxi là khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí. Oxi hóa lỏng ở -183 độ C. Oxi lỏng có màu xanh nhạt.

- Oxi là nguyên tố hóa học phổ biến nhất, chiếm 49,4% vỏ trái đất. Trong không khí, oxi chiếm khoảng 21% về thể tích.

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tác dụng với phi kim

- Ở nhiệt độ cao, oxi(O2) có khả năng tác dụng với các phi kim khác như hiđro(H2), lưu huỳnh (S), photpho(P), cacbon (C),…

                H2(k) + O2(k) \(\underrightarrow{t^o}\) H2O(h)

                S(r) + O2(k) \(\underrightarrow{t^o}\) SO2(k)

                4P(r) + 5O2(k) \(\underrightarrow{t^o}\) 2P2O5(r)

                C(r) + O2(k) \(\underrightarrow{t^o}\) CO2(k)

2. Tác dụng với kim loại

- Hầu hết tất các các kim loại đều tác dụng với oxi ở nhiệt độ cao (trừ các kim loại như vàng (Au), bạc (Ag), bạch kim (Pt))

                 3Fe(r) + 2O2(k) \(\underrightarrow{t^o}\) Fe3O4(r)

                 Na(r) + O2(k) \(\underrightarrow{t^o}\) Na2O(r)

                 Ca(r) + O2(k) \(\underrightarrow{t^o}\) CaO(r)

                 Al(r) + O2(k) \(\underrightarrow{t^o}\) Al2O3(r)

3. Tác dụng với hợp chất

                 CH4(k) + 2O2(k) \(\underrightarrow{t^o}\) CO2(k) + 2H2O(h)

 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm