Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016

Gửi bởi: Pham Thi Linh 16 tháng 4 2019 lúc 14:24:26 | Được cập nhật: 11 tháng 5 lúc 16:59:53 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 430 | Lượt Download: 0 | File size: 0.03228 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM H TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THAN ỌC 2015 – 2016 H Môn: SINH HỌC. Khối 11 TỔ SINH HỌC Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1. (2.0 điểm) a) Sắp xếp các loài động vật sau đây vào các kiểu phát triển cho phù hợp: gà, cào cào, rắn, gián. b) Từ đó cho biết như thế nào là phát triển không qua biến thái và phát triển qua biến thái không hoàn toàn? Câu 2. (1.0 điểm) Vì sao nói, trong sinh sản vô tính con sinh ra giống nhau và giống mẹ về mặt di truyền, còn sinh sản hữu tính tạo nên tính đa dạng cho sinh vật? Câu 3. (1.5 điểm) a) Nêu tên các phương pháp có thể tạo nên cây con từ những bộ phận khác nhau của thực vật như lá, thân, củ, hạt phấn, túi phôi... b) Hình thức sinh sản này có lợi ích như thế nào đối với ngành nông nghiệp? Câu 4. (2.0 điểm) Trong hạt phấn của thực vật có hoa, tế bào nào trực tiếp tham gia thụ tinh? Từ đó hãy cho biết như thế nào là thụ tinh kép? Câu 5. (1.5 điểm) a) Sinh sản hữu tính ở động vật là gì? b) Quá trình sinh sản hữu tính ở động vật phải trải qua những giai đoạn nào? Câu 6. (1.0 điểm) a) Ở ong mật, cơ thể nào là kết quả của trinh sinh? b) Hình thức sinh sản này có đặc điểm gì? Câu 7. (1.0 điểm) a) Trình bày nguyên tắc của kĩ thuật nhân bản vô tính? b) Vì sao nhân bản lại thuộc sinh sản vô tính? DOC24.VN 1 Đáp án đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 11 Câu 1. (2.0 điểm) a) Phát triển không qua biến thái: gà, rắn (0.5) Phát triển qua biến thái không hoàn toàn: cào cào, gián. (0.5) b) Phát triển không qua biến thái:  Con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý (0.25)  Tương tự với con trưởng thành. (0.25) Phát triển qua biến thái không hoàn toàn:  Ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện (0.25)  Trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành. (0.25) Câu 2. (1.0 điểm)  Sinh sản vô tính: dựa trên cơ sở nguyên phân. (0.5)  Sinh sản hữu tính: Dựa trên sự kết hợp của 3 quá trình: Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh. (0.5) Câu 3. (1.5 điểm) a) Giâm, chiết, ghép, nuôi cấy mô-tế bào thực vật (1đ) b) (0,5đ)  Duy trì đựơc các tính trạng tốt có lợi cho con người.  Nhân nhanh và tạo được các giống cây cần thiết, sạch bệnh trong thời gian ngắn (khoai tây sạch bệnh...)  Phục chế các giống cây quý đang bị thoái hóa.  Giá thành thấp, hiệu quả kinh tế cao. (Trả lời đúng 2 trong 4 ý cho đủ điểm: 0,5 điểm) Câu 4. (2.0 điểm) a) Trong hạt phấn của thực vật có hoa:  tế bào sinh sản sẽ nguyên phân (0.5)  cho 2 giao tử đực trực tiếp tham gia thụ tinh. (0.25) b) Là hình thức thụ tinh có sự tham gia của cả 2 giao tử đực: (0.25)  giao tử đực thứ nhất + tế bào trứng (0.25) → hợp tử 2n → phôi (0.25)  giao tử đực thứ hai + nhân lưỡng bội (0.25) → tế bào tam bội (3n) → nội nhũ 3n (0.25) Câu 5. (1.5 điểm) a) Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản :  Tạo ra cá thể mới qua hình thành và hợp nhất giao tử đơn bội đực và giao tử đơn bội cái để tạo ra hợp tử lưỡng bội. (0.5)  Hợp tử phát triển thành cá thể mới. (0.25) b) Các giai đoạn:  Hình thành giao tử (tinh trùng và trứng) (0.25)  Thụ tinh (0.25)  Phát triển phôi thai. (0.25) Câu 6. (1.0 điểm) a) Ong đực (0.25) b) Tế bào trứng không thụ tinh (0.25); nguyên phân nhiều lần (0.25); tạo cá thể mới có bộ NST đơn bội. (0.25) Câu 7. (1.0 điểm) a) * Chuyển nhân của 1 tế bào soma vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân. (0.25) DOC24.VN 2 * Kích thích tế bào này phát triển thành phôi rồi thành cơ thể mới. (0.25) b) Gọi là SSVT vì cơ thể mới hình thành từ 1 TB xôma 2n mà không qua thụ tinh. (0.5) DOC24.VN 3