Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Gia Định, TP. Hồ Chí Minh năm học 2013 - 2014

Gửi bởi: Pham Thi Linh 16 tháng 4 2019 lúc 14:16:01 | Được cập nhật: 15 tháng 4 lúc 7:54:31 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 388 | Lượt Download: 0 | File size: 0.029935 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Gia Định, TP. Hồ Chí Minh năm học 2013 - 2014 KIỂM TRA HỌC KỲ II. NK 2013-2014 Môn: SINH. Thời gian: 45ph Khối 11 Câu 1. (3,0 điểm) a) Thế nào là cảm ứng ở động vật? b) Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có gì tiến hóa hơn so với hệ thần kinh dạng lưới về mặt cấu tạo và hoạt động? Câu 2. (3,5 điểm) Hoàn tất bảng so sánh sau: Giống nhau Khác nhau Khái niệm và cơ chế gây ra ứng động Ứng động sinh trưởng Ứng động không sinh trưởng Câu 3. (1,5 điểm) a) Hướng động là gì? b) Hướng sáng có vai trò gì trong đời sống của cây? Câu 4. (2,0 điểm) Vẽ hình và chú thích sơ đồ cơ chế duy trì cân bằng nội môi. (Yêu cầu: Trình bày đầy đủ-ngắn gọn) DOC24.VN 1 Ví dụ Đáp án đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 11 Câu 1. (3,0 điểm) a) Đúng khái niệm: (1đ) b) Cấu tạo: HTK dạng lưới: các TB thần kinh nằm rải rác, còn HTK dạng chuỗi hạch: Các TB thần kinh tập trung tạo thành các hạch thần kinh. (1đ) Hoạt động: HTK dạng lưới: mạng lưới thần kinh làm toàn Mỗi hạch thần kinh điều khiển hoạt bộ cơ thể sinh vật co lại khi bị kích thích => động của 1 vùng xác định => tiết kiệm tiêu tốn năng lượng. (0,5 đ) năng lượng hơn. (0,5 đ) Câu 2. (3,5 điểm) Hoàn tất bảng so sánh sau: Giống nhau Khác nhau Khái niệm và cơ chế gây ra ứng động (2đ) Ứng động sinh trưởng - Đều là ứng Khái niệm SGK động: khái niệm Ứng động không sinh Khái niệm SGK, do sự thay (0,75 đ) trưởng đổi sức trương nước của các - Bộ phận thực tế bào chuyên biệt hiện: lá, cánh hoa (0,25 đ) Câu 3. (1,5 điểm) a) Đúng khái niệm: (1đ) b) Đúng vai trò: (0,5đ) (Thực vật nhận được nhiều ánh sáng => quang hợp) Câu 4. (2,0 điểm)  Vẽ hình và chú thích sơ đồ cơ chế duy trì cân bằng nội môi.  Vẽ hình đúng (1đ), chú thích đúng (1đ). DOC24.VN 2 Ví dụ (0,5đ )