Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 10 năm 2012 (Chương trình cơ bản)

c62070fbe74f55b4970c85e974e0311d
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 4 tháng 10 2017 lúc 18:16:54 | Được cập nhật: 6 tháng 4 lúc 23:08:59 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 493 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ĐỀ THI NĂM 2012Ề ỲMÔN: ĐA LÝ 10Ị ỚTh gian:….ờI/ Ph tr nghi khách quanầ đi m)ểH sinh ghi đúng mã thi vào và ch ph ng án tr đúng nh và đánh ướ ươ ấchéo (X) vào ng ng cho câu.ươ ỗ1 10 11 12ABCDII/ Ph lu nầ đi m)ểCâu 1: đi m) Th tr ng là gì Trình bày và phân tích quy lu ho đng th ườ ịtr ng.ườ giá th tr ng đnh thì ph làm gì?ể ườ ảCâu 2: đi m) Môi tr ng đa lý có nh ng ch năng gì Cho ví du ch ườ ứnăng là ch đngơ …”.Câu 3: đi m) Cho ng li giá tr xu nh kh hàng hoá ốn năm 2004 ướ (đn USD) ỉN cướ Xu kh uấ Nh kh uậ ẩDoc24.vnPháp 451 464Anh 345 462Ca­ na­ đa 322 276I­ta­li­a 346 349 Tính tr ng xu t, nh kh các trên. ướ (làm tròn đn ch th ậphân.) Tr :ả ờN cướ Xu kh uấ Nh kh uậ ẩPhápAnhCa­ na­ đaI­ta­li­aCâu 4: đi m) Cho ng li TÌNH HÌNH XU PH Mể ẨCÔNG NGHI NĂNG NG TH GI 1950­ 2003)Ệ ƯỢ Ớ1950 1970 1980 2003Than tri n)ệ 1820 2936 3770 5300Đi kWh)ệ 967 4962 8247 14851Trên tr to đ, bi th hi xu than, bi đng th hi ườ ệs xu đi n. Nh xét.ả Doc24.vn