Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

De kiem tra vat ly 8 hk1 2016 2017

9d54eb3979892374384bcfa86732e6db
Gửi bởi: Nguyễn Thảo Linh 29 tháng 11 2016 lúc 23:17:25 | Được cập nhật: 17 tháng 4 lúc 1:31:25 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 500 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Trường TH THCS Vĩnh Bình Bắc Kiểm tra 45 phút Họ và tên: Môn: vật lý (năm học 2016 2017)Lớp: Ngày kiểm tra: /11/2016Điểm Lời phê TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Hãy khoanh tròn câu đúng nhất trong các câu sau:Câu 1: Đơn vị áp suất của chất rắn là:A. Pa B. N/m C. N/m D. Pa hoặc N/m 2Câu Một tô đang chạy đều trên đường với vận tốc 90km/h. Đổi sang đơn vị m/s là:A. 20m/s B. 25m/s C. 30m/s D. 35m/sCâu Một người đi hết quãng đường S1 trong t1 giây và đi hết quãng đường S2 trong t2 giây.Vận tốc trung bình của người đó trên toàn bộ quãng đường:A. 2121ttSSv B. 2121SSSSv C. 2tStSv2211 D. 2121SSSSvCâu Một người đi xe đạp từ nhà đến trường mất 0,5 giờ với vận tốc 6km/h.Vậy quãng đường người đó đi được: A. 12km B. 1200m C. 3km D. 3mCâu Khi xe tô đang chạy và thắng gấp, hành khách trên xe sẽ ngã người về phía:A. Trước B. Sau C. Trái D. PhảiCâu Tính áp suất của nước lên đáy hồ đựng đầy nước cao 1,2m là: (Biết rằng trọng lượngriêng của nước là 10 000N/m 3) A. 8000N/m B. 9000N/m C. 10000N/m D. 12000N/m 2Câu Trường hợp nào không chịu tác dụng của lực cân bằng:A. Quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. B. Hòn đá nằm yên trên dốc núi.C. Giọt nước mưa rơi đều theo phương thẳng đứng. D. Một vật nặng được treo bởi sợi dây.Câu Đoàn tàu rời ga, nếu lấy nhà ga làm mốc thì ta nói: Đoàn tàu:A. Đang chuyển động so với nhà ga; B. Đang đứng yên so với nhà ga;C. Đang chuyển động so với hành khách trên tàu; D. Đang chuyển động so với đoàn tàu;B TỰ LUẬN (6 điểm) Câu (1 điểm): Áp lực là gì?Câu 2: (2 điểm):Một viên bi lăn từ trên dốc cao dài 3m hết 0,5s. Khi lăn hết dốc lăn tiếp một quãng đường nằm ngang là 4m hết 2s. Tính vân tốc trung bình trên quãng đường dốc, trên quãng đường nằm ngang và trên cả hai quãng đường?Câu (1 điểm):Hãy biểu diễn lực sau: Lực kéo vật có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải và có độ lớn 2000 (1 cm ứng với 500N). Câu (2 điểm): Moät bể ñöïng ñaày nöôùc cao 2m. Tính aùp suaát cuûa nöôùc leân ñaùy beå vaø leân moät ñieåm caùch ñaùy beå 1,2m.V/ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂMA TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Câu 8Đáp án BThang điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5B TỰ LUẬN (6 điểm) Câu Đáp án Điểm1 (1đ) Áp lực có phương vuông góc với mặt bị ép. 12 (2đ) Tóm tắt:s1 3m;t1 0,5ss2 4mt2 2sV1 V2 =Vtb Giải:Vận tốc trung bình của người đó trên quãng đường dốc là: smtSv/65,03111Vận tốc trung bình của người đó trên quãng đườngngang là: smtSv/224222 0.50.50.5Vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường là: smttSSvtb/56,125,2432121 0,53(1 đ) 2000N 500N 14(2đ) Tóm tắt: h1 2m h2 1,2 0,8m d= 10000 N/m p1 =? P2 =? Giải:Áp suất của nước lên đáy bể là:p1 d.h 10000.2 40000N/m 2Áp suất của nước lên cách đáy bể 1,2m là:P2 d.h 10000.0,8 8000N/m 0.510.5 VI/ Nhận xét và đánh giá:Lớp Tb Kémsl sl sl sl Sl %8 /2BỘ ĐỀ KIỂM TRA THI HỌC KỲ ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM LÝ 8Mời các bạn vào đường link phía dưới 1. 49 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT LẦN HỌC KỲ LÝ TPHCM 2014-20152. 36 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT LẦN HỌC KỲ LÝ TPHCM 2015-20163. 40 ĐỀ THI HỌC KỲ LÝ TPHCM 2013-20154. 13 ĐỀ THI HỌC KỲ LÝ TPHCM 2015-20165. 30 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT LẦN HỌC KỲ LÝ TPHCM 2014-20156. 36 ĐỀ THI HỌC KỲ LÝ TPHCM 2013-2015Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.