Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lý lớp 9 trường THCS Hoằng Đạt năm 2015 - 2016

fbbe96676e2d87bac52f1029d2d5262e
Gửi bởi: ngọc nguyễn 27 tháng 12 2017 lúc 21:36:56 | Được cập nhật: 15 giờ trước (9:36:17) Kiểu file: PDF | Lượt xem: 435 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TrườngTHCSHoằngĐạtKIỂMTRA1TIẾTMôn:ĐỊALÍ9Bàisố1Họvàtên:....................................Lớp:9....Ngày…..thángnăm2015Điểm:LờinhậnxétHọtênvàchữkícủaGVNguyễnThịHiềnĐềbài:Câu1/Nêunguyênnhân,hậuquảviệcgiatăngdânsố?Phântíchýnghĩaviệcgiảmgiatăngdânsốtựnhiênnướcta?(3đ)Câu2/Nêucơcấungànhcôngnghiệpnướcta?Chứngminhrằngcơcâucôngnghiệpnướctakháđadạng?(3,5đ)Câu3/dựavàobảngsốliệu:(3,5đ)NămTổngsốGiasúcGiacầmS.Ptrứng,sữaP.Pchănnuôi1990100,063,919,312,93,92002100,062,817,517,32,4a/Vẽbiểuđồcộtthểhiệncơcấugiátrịngànhchănnuôinướcta.b/Nhậnxétquabiểuđồđãvẽ.Bàilàm:…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ĐÁPÁNVÀBIỂUĐIỂMCÂUNỘIDUNGĐÁPÁNĐIỂMCâu1(3đ)*Nguyênnhân:(1đ)-Dânsốtrẻ,sốngườitrongđộtuổisinhđẻcao.-Nhiềungườidânchưacóýthứcthựchiệnpháplệnhdânsố,kếhoạchhoágiađình.-Tồntạitưtưởngphongkiến.-Khoahọckĩthuậtchưapháttriển.*Hậuquả:(1đ)-Khókhănvấnđềgiảiquyếtviệclàm.-Gâysứcépchovấnđềxãhội.-Tàinguyênngàycàngcạnkiệt,môitrườngbịônhiễm.-Tỷlệđóinghèocao….*Ýnghĩagiảmgiatăngdânsố:(1đ)-Nângcaomứcsốngcủangườidân.-Giãmgánhnặngchomôitrường-Đảmbảosựhàihoàgiữakinhtếvàxãhội-ChấtlượngYtế,giáodụcđượcnângcao….0,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,25Câu2(3,5đ)*Cơcâucôngnghiệpnướcta:(1,5đ)-Khaithácnhiênliệu-Điện-Cơkhíđiệntử-Hoáchất-Vậtliệuxâydựng….*Chứngminhrằngcơcâucôngnghiệpnướctakháđadạng:(2đ)-Nướctacóđầyđủcácngànhcôngnghiệnthuộcnhiềulĩnhvực..Câu3(3,5đ)a/Vẽbiểuđồ:(2,5đ)b/Nhậnxét:(1đ)-giátrịsảnxuấtgiasúcchiếmtỷlệcaonhất…….