Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề khảo sát chất lượng lần 2 năm học 2018-2019 Sinh học 11, trường THPT Nguyễn Đức Cảnh - Thái Bình (Mã đề 003)

b782221c2f8244cead9c129d4cea9f1f
Gửi bởi: Nguyễn Trần Thành Đạt 28 tháng 2 lúc 23:25 | Được cập nhật: 1 tháng 3 lúc 3:01 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 244 | Lượt Download: 2 | File size: 0.233472 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệuSỞ GD & ĐT
THÁI BÌNH
ĐỀ KHẢO
SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2TRƯỜNG THPT
NGUYỄN ĐỨC CẢNH
MÔN: Sinh học
11


NĂM HỌC 2018 -
2019Mã đề
: 003
Thời gian làm
bài 50 phútC©u
1 :Xung thần kinh lan
truyền theo các bó sợi thần kinh
có bao miêlin từ vỏ não xuống
đến các cơ ngón chân làm
ngón chân co lại. Hãy tính thời
gian xung thần kinh lan truyền từ vỏ não
xuống ngón chân (cho biết chiều cao
của người nào đó là
1,7m, tốc độ lan truyền là
100m/giây)A.1,7sB.0,017sC.0,17sD.17sC©u
2 :Một chồi thẳng
cao khoảng 5cm, người ta dùng mũ
chống ánh sáng xuyên qua chụp lên
đỉnh chồi và dùng đèn
chiếu sáng từ phía bên trái.
Sau khoảng 3 ngày thì sẽ có hiện
tượng gì?A.Chồi
cao lên, vẫn mọc thẳng bình thườngB.Chồi
cao lên và nghiêng về phía bên
tráiC.Chồi
không cao nhưng mọc nghiêng về phía
bên tráiD.Chồi
vẫn bình thường như ban đầuC©u
3 : 


Cho các thông
tin sau :


a.Tầng
sinh bần


b
Bần


c.
Mạch rây thứ cấp


d.
Tầng phân sinh bên


e.
Gỗ dác


g.
Gỗ lõi


Giải
phẫu khúc gỗ (hình bên), mặt
cắt ngang thân lần lượt từ
ngoài vào trong theo thứ tự là:A.1b; 2a; 3c; 4d; 5e; 6gB.1a; 2b; 3d; 4c; 5e; 6gC.1a; 2b; 3d; 4c; 5g; 6eD.1d; 2b; 3a; 4c; 5e; 6gC©u
4 :Cho các nội
dung sau :(1) ứng động
liên quan đên sinh trưởng tế bào(2)
là
kiểu ứng
động
trong
đó các tế bào ở hai phái
đối diện nhau của cơ quan ( lá,
cánh hoa..) có tốc độ sinh trưởng
khác nhau do tác động của các
kích thích không định hướng
của các tác nhân ngoại cảnh.(3)
sự đóng mở

của
khí khổng(4)
Hoa bồ công
anh nở ra lúc sáng, cụp lại lúc
chạng vạng tối, hoa tulip nở và cụp
do sự biến đổi của nhiệt độ.(5)
các vận
động
cảm ứng có liên quan đến sức
trương nước của các miền
chuyên hóa(6)
hiện tượng

bắt mồi
của
cây nắp ấm,
cây gọng vó.
(7) là ứng
động không liên quan đến sinh
trưởng của tế bào


Hãy
sắp xếp các nội dung trên với
các kiểu ứng động cho phù
hợp?A.sinh trưởng:
(1), (2), (4) và (6) ; không sinh trưởng:
(3), (5) và (7)B.sinh
trưởng: (1), (2) và (4) ; không sinh
trưởng: (3), (5), (6) và (7)C.sinh trưởng:
(1), (4) và (5) ; không sinh trưởng: (2),
(3), (6) và (7)D.sinh trưởng:
(2), (4) và (7) ; không sinh trưởng: (1),
(3), (5) và (6)C©u
5 :Cho
các bộ phận sau:

1.Đỉnh
r
2.Thân
3.
chồi nách
4. Chồi đỉnh
5. Hoa
6. Láphân sinh đỉnh không có ở :A.(2), (5) và (6)B.(2), (3) và (4)C.(1), (2) và (3)D.(3), (4) và (5)C©u
6 :Loài
cây nào sau đây có mô phân
sinh bên?A.Cây
dừa.B.Cây
chuối.C.Cây
bưởi.D.Cây
míaC©u
7 :Cho
các đặc điểm

sau:(1)
Có ít
tế bào thần kinh tham gia

(2) Thường là
phản xạ có điều kiện(3)
Thường do não điều khiển

(4) Thường là
phản xạ không điều kiện(5)
Thường do tủy sống điều khiển

(6) Nhiều tế
bào thần kinh tham gia


Những
đặc điểm nào của phản xạ
đơn giản, những đặc điểm
nào của phản xạ phức tạp?A.Phản xạ đơn
giản : (1), (3) và (4) ; phản xạ phức
tạp : (2), (5) và (6)B.Phản xạ đơn
giản : (1), (2) và (5) ; phản xạ phức
tạp : (3), (4) và (6)C.Phản xạ đơn
giản : (1), (4) và (5) ; phản xạ phức
tạp : (2), (3) và (6)D.Phản xạ đơn
giản : (4), (5) và (6) ; phản xạ phức
tạp : (1), (2) và (3)C©u
8 :Cho
các nội dung sau, có bao nhiêu nội
dung
không
đúng
về
ưu điểm của hệ thần kinh dạng
chuỗi hạch
?
 1. Nhờ có hạch
  thần kinh nên số lượng tế bào
  thần kinh cùa động vật tăng
  lên. 2. Do các tế bào
  thần kinh trong hạch nằm gần nhau và
  hình thành những mối liên hệ
  với nhau nên khả năng phối hợp
  hoạt động giữa chúng được
  tăng cường. 3. Nhờ các hạch
  thần kinh liên hệ với nhau nên khi
  kích thích nhẹ tại một điểm
  thì gây ra phản ứng toàn thân
  và tiêu tốn nhiều năng lượng.Do
mỗi hạch thần kinh điều khiển
một vùng xác định trên cơ
thể nên động vật phản ứng
chính xác hơn tiết kiệm năng
lượng hơn so với hệ thần kinh
dạng lưới.A.4B.3C.2D.1C©u
9 :Không dùng
Auxin nhân tạo đối với nông
phẩm trực tiếp làm thức ăn là
vì:A.Làm giảm năng
suất của cây sử dụng củ.B.Làm giảm năng
suất của cây sử dụng thânC.Làm giảm năng
suất của cây sử dụng lá.D.Không có enzim
phân giải nên tích luỹ trong nông
phẩm sẽ gây độc hại đơi
với người và gia súcC©u
10 : Xét
các phát biểu sau đây :(1) Khi số lượng
các xináp trong cung phản xạ tăng
lên thì mức độ phức tạp
của tập tính cũng tăng lên(2)
Tập tính bẩm sinh thường rất
bền vững

(3) hầu hết
tập tính học được đều
bền vững(4)
Sự hình thành tập tính học
được ở động vật phụ
thuộc vào mức độ tiến hóa
của hệ thần kinh

và tuổi thọ của chúng.(5) Một số tập
tính của động vật như tập
tính sinh sản, ngủ đông là
kết quả phối hợp hoạt động
của hệ thần kinh và hệ nội
tiết(6)
Nhiều
tập tính
của
động vật có cả nguồn gốc
bẩm sinh và học được.bao nhiêu phát biểu trên đúng
về tập tính ?A.2B.3C.5D.4C©u
11 :Ứng dụng tập
tính nào của động vật, đòi
hỏi công sức nhiều nhất của
con người?A.Phát
huy những tập tính bẩm sinh.B.Thay
đổi tập tính bẩm sinh.           C.Thay đổi tập
tính học tập.D.Phát triển
những tập tính học tập.C©u
12 :Thổ
dân Nam Mỹ thường tẩm chất
curare vào các đầu mũi tên để
săn bắn vì
:A.chất curare có
tác dụng phong tỏa xinap thần kinh- thần
kinh, gây liệt thần kinh nên khi trúng
tên, con thú bị tê liệt, mất
nhận thức nên ngã xuốngB.chất
curare có tác dụng gây co cứng các
tế bào cơ nên khi trúng tên
các tế bào cơ bị tê liệt
làm con thú không chạy được.
C.chất curare có
tác dụng phá hủy tế bào
thần kinh nên khi trúng tên hệ thần
kinh của con thú bị hủy hoại làm
cho con thú ngã gục và chết ngayD.chất curare có
tác dụng phong tỏa xinap thần kinh-cơ,
gây liệt cơ nên khi trúng tên,
xung thần kinh từ não không đến
được cơ xương làm con thú
không chạy đượcC©u
13 :Đồ thị
điện thế hoạt động gồm các
giai đoạn : 1. Đảo cực 2. Mất
phân cực 3. Tái phân cực. Trật
tự đúng là:A.3 → 1 → 2B.3 → 2 → 1C.1 → 2 → 3D.2 → 1 → 3C©u
14 :Cho
các nhận định về t
ương
quan giữa GA/AAB điều tiết sinh lý
của hạt
:


1.
Trong hạt khô, GA và AAB đạt trị
số ngang nhau.


2.
Trong hạt nảy mầm, AAB đạt trị
lớn hơn GA.


3.
Trong hạt khô, GA đạt trị số
cực đại, AAB rất thấp. Trong hạt
nảy mầm GA tăng nhanh, giảm xuống rất
mạnh; còn AAB đạt trị số cực
đại.


4.
Trong hạt khô, GA rất thấp, AAB đạt
trị số cực đại. Trong hạt nảy
mầm GA tăng nhanh, đạt trị số
cực đại còn AAB giảm xuống rất
mạnh.

mấy nhận định đúng ?A.1B.4C.3D.2C©u
15 :Ý nào không
đúng với Axêtincôlin sau khi xuất
hiện xung thần kinh?A.Axêtincôlin bị
Axêtincôlinesteraza phân giải thành
axêtat và côlin.B.Axêtincôlin tái
chế được chứa trong các bóng
xinap.C.Axêtat và
côlin trở lại màng trước và
vào chuỳ xinap để tái tổng
hợp thành Axêtincôlin.D.Axêtincôlin
được tái chế phân bố tự
do trong chuỳ xinap.C©u
16 :Cho
các cơ quan sau
:
1. Chồi
2. Hạt đang nảy
mầm
3.
Lá đang sinh trưởng

4. Thân
5. Tầng phân
sinh bên đang hoạt động

6. Nhị hoa
.
Auxin có nhiều
trong:A.(1), (2), (3), (4) và
(5)B.(1), (2), (3), (4) và
(6)C.(1), (2), (3), (5) và
(6)        D.(1), (2), (4), (5) và
(6)        C©u
17 :Phản xạ ở
động vật của hệ thần kinh dạng
lưới diễn ra theo trật tự nào?A.Các giác quan
tiếp nhận kích thích → Mạng
lưới thần kinh phân tích và
tổng hợp thông tin → Các tế
bào mô bì, cơ.B.Chuổi hạch phân
tích và tổng hợp thông tin →
Các giác quan tiếp nhận kích
thích → Các cơ và nội quan
thực hiện phản ứng.C.Các giác quan
tiếp nhận kích thích → Chuỗi
hạch phân tích và tổng hợp
thông tin → Các nội quan thực hiện
phản ứng.D.Các tế bào
cảm giác tiếp nhận kích thích
→ Chuổi hạch phân tích và
tổng hợp thông tin → Các cơ và
nội quan thực hiện phản ứng.C©u
18 :Ứng động
(vận động cảm ứng)là:A.Hình thức phản
ứng của cây trước nhiều tác
nhân kích thích.B.Hình thức phản
ứng của cây trước tác nhân
kích thích không ổn định.C.Hình thức phản
ứng của cây trước tác nhân
kích thích không định hướng.D.Hình thức phản
ứng của cây trước tác nhân
kích thích lúc có hướng,
khi vô hướng.C©u
19 :Tập tính động
vật là:A.Chuỗi những
phản ứng trả lời các kích
thích của môi trường (bên
trong hoặc bên ngoài cơ thể) nhờ
đó mà động vật thích
nghi với môi trường sống, tồn
tại và phát triển.B.Chuỗi những
phản ứng của động vật trả
lời các kích thích của môi
trường (bên trong hoặc bên ngoài
cơ thể) nhờ đó mà động
vật thích nghi với môi trường
sống và tồn tại.C.Những phản ứng
trả lời các kích thích của
môi trường (bên trong hoặc bên
ngoài cơ thể) nhờ đó mà
động vật thích nghi với môi
trường sống, tồn tại và phát
triển.D.Chuỗi những
phản ứng trả lời các kích
thích của môi trường bên ngoài
cơ thể nhờ đó mà động
vật thích nghi với môi trường
sống, tồn tại và phát triển.C©u
20 :Cho
các đặc điểm p
hân
biệt cấu tạo hệ thần kinh ống
với hệ thần kinh dạng lưới và
hệ thần kinh dạng chuỗi hạch

như sau:


1.
Hệ thần kinh dạng
lưới được cấu tạo từ
các tế bào thần kinh nằm rải
rác trong cơ thể và liên hệ
với nhau bằng các sợi thần kinh.


 2.
Hệ thần kinh dạng
chuỗi hạch được hình thành
từ các tế bào thần kinh tập
hợp lại thành các hạch thần
kinh nằm dọc theo chiều dài của cơ
thể.


 3.
Hệ thần kinh
dạng
ống hình
thành nhờ số lượng rất lớn
các tế bào thần kinh tập hợp
lại thành một ống thần kinh nằm
dọc theo vùng lưng của cơ thể,
các tế bào thần kinh tập trung
mạnh ở phía đầu dẫn đến
não bộ phát triển.mấy đặc điểm đúng:A.1B.3C.0D.2C©u
21 :Những ứng động
nào sau đây là ứng động
sinh trưởng?A.Hoa mười giờ
nở vào buổi sáng, khí khổng
đóng mở.B.Sự đóng
mở của lá cây trinh nữ khí
khổng đóng mở.C.Hoa mười giờ
nở vào buổi sáng, hiện tượng
thức ngủ của chồi cây bàng.D.Lá cây họ
đậu xoè ra và khép lại, khí
khổng đóng mở.C©u
22 : Xét
 các đặc điểm sau:1.
sinh trưởng theo đường kính của
thân, làm tăng bề dày của
thân và rễ do hoạt động nguyên
phân của mô phân sinh bên.
2.
Có ở
thực vật
Hai lá
mầm
.3.
diễn ra hoạt động của tầng sinh
bần
4
. chỉ
làm tăng chiều dài của
cây


Những
đặc điểm có ở sinh trưởng
thứ cấp là:A.(1) và (4)    
   B.(2), (3) và (4)C.(1), (3) và (4)    
   D.(1) , (2) và (3)C©u
23 : Con
cóc rình mồi là một con ong vò
vẽ, nó nhổm lên phóng lưỡi
ra để bắt mồi nhưng lại vội
vàng nhả ra và thu mình lại để
tránh con mồi. Đây là loại
tập tính:A.kiếm ănB.học đượcC.hỗn hợpD.bẩm sinhC©u
24 :Vì sao ở xinap
hóa học, xung thần kinh chỉ lan truyền
theo 1 chiều từ màng trước sang màng
sau mà không thể theo chiều ngược
lại?A.Vì khe xinap có
kích thước rộng nhưng điện
thế hoạt động ở màng trước
quá nhỏ nên chỉ truyền được
theo một chiều.B.Vì phía màng
sau không có bóng chứa chất trung
gian hoá học; màng trước không
có thụ thể tiếp nhận chất
trung gian hóa học.C.Vì xung thần
kinh chỉ có ở phía màng trước
xinap sau đó mới truyền đến
màng sau xinap chứ xung không bao giờ
xuất hiện ở màng sau xinap.D.Vì do chiều
dẫn truyền của xung thần kinh chỉ
được phép lan truyền theo một
chiều từ màng trước đến
màng sau xinapC©u
25 :Tùy thuộc vào
tác nhân kích thích từ một
hướng, hướng động được
chia thành:A.Thân hướng
sáng dương và hướng trọng
lực âm.B.Hướng động
dương, hướng động âmC.Hướng động,
ứng độngD.Hướng sáng,
hướng trọng lực, hướng hóa,
hướng nước, hướng tiếp
xúc…..C©u
26 :Cho
các thông tin sau: 1.
Thụ
quan đau ở da
;
2.
Sợi vận động
của dây thần kinh tuỷ
;
3.
Tuỷ sống ;
4.
Sợi cảm giác
của dây thần kinh tuỷ
;
5.
Các cơ ngón
tay.


Một
bạn lỡ chạm tay vào cốc nước
nóng và có phản ứng rụt tay
lại. Cung phản xạ của bạn thực
hiện theo trật tự nào?A.1 → 2 → 3 →
4 → 5.B.1 → 3 → 2 →
4 → 5.C.1 → 2 → 3 →
5.D.1 → 4 → 3 →
2 → 5.C©u
27 :Cho các nội
dung sau:
 1. Điện
  thế nghỉ là

  s
  ự chênh lệch
  điện thế giữa hai bên màng tế
  bào khi tế bào không bị kích
  thích, phía trong màng
  tích
  điện âm
  so
  với phía
  ngoài
  màng
  tích
  điện dương.


 2. Điện
  tế bào bao gồm điện thế nghỉ
  và điện thế hoạt động.


 3. Trị
  số điện thế nghỉ của tế
  bào thần kinh khổng lồ của mực
  ống là -70mV


 4. Điện
  thế nghỉ có ở tế bào cơ
  đang hoạt động.
bao nhiêu nội dung đúng?A.3B.4C.1D.2C©u
28 :Vì sao tập
tính học tập ở người và
động vật có hệ thần kinh phát
triển được hình thành rất
nhiều?A.Vì có nhiều
thời gian để học tập.B.Vì hình thành
mối liên hệ mới giữa các
nơron.C.Vì sống trong
môi trường phức tạp.D.Vì số tế
bào thần kinh rất nhiều và tuổi
thọ thường cao.C©u
29 :Cho
các thông tin sau : 1.
Khe
xinap
; 2.
Màng trước xinap
;
3.
Chuỳ xinap ;
4.
Màng sau xinap.


Quá
trình truyền tin qua xináp diễn ra theo
trật tự nào?A.3 → 2 → 1 →
4.B.2 → 3 → 1 →
4.C.4 → 1 → 3 →
2.D.1 → 2 → 3 →
4C©u
30 :Hãy xếp các
loại vận động cụ thể sau đây
vào đúng các hình thức vận
động của nó.

Hình thức
vận độngLoại vận
động cụ thểI. Hướng
tiếp xúcII. Quang ứng
độngIII. Hướng
sángIV. Ứng động
tiếp xúc


V.
Hướng trọng lực
 1. Lá cụp
  lại vào buổi tối 2. Tua cuốn cây
  họ Đậu quấn vòng theo cọc 3. Lá cây
  xấu hổ cụp lại khi chạm vào 4. Hoa hướng
  dương hướng về phía mặt
  trời


 5. Rễ
  hướng xuống đất, ngọn hướng
  lên trên

A.I-1, II-2, III-4, IV-3, V-5B.I-3, II-1, III-4, IV-2, V-5C.I-2, II-1, III-4, IV-3, V-5D.I-2, II-1, III-3, IV-4, V-5C©u
31 :Xét
các đặc điểm sau

: 1
. Thúc quả
chóng chín

2. ức chế rụng
lá và rụng quả

3. kìm hãm rụng4.
rụng quả

5. kìm hãm
rụng lá

6. kìm hãm
rụng quảĐặc điểm
nói về vai trò của etilen là:A.(2), (3) và (5)B.(1), (3) và (4)
      C.(2), (4) và (5)
      D.(2), (5) và (6)C©u
32 :Sinh trưởng ở
thực vật là:A.quá trình
tăng về kích thước (chiều dài,
bề mặt, thể tích) của cơ thể
do tăng số lượng và kích thước
của tế bào.B.quá trình
hoàn thiện các cơ quan trong cơ thể.C.quá trình
tăng về khối lượng của cơ
thể.D.quá trình lớn
lên của tế bào và cơ thể.C©u
33 :Tại sao khi sử
dụng thuốc có chất atropin thì sẽ
có khả năng giảm đau cho người
bệnh?A.
atropin ngăn cản không mở kênh ion
Ca
2+
ở chùy xinapB.Vì atropin có
khả năng phong bế màng sau của xinap
làm mất khả năng tác động
của axetyl colinC.Vì atropin làm
cho chất trung gian hóa học không giải
phóng vào khe nên xung thần kinh không
lan truyềnD.Vì atropin làm
cho bóng chứa chất trung gian hóa học
không gắn vào màng trước nên
không lan truyền xung thần kinhC©u
34 :
kiểu học không có ý thức,
không biết rõ là mình đã
học được, khi có nhu cầu thì
kiến thức đó tái hiện để
giải quyết những tình huống tương
tự, đây là kiểu:A.học khônB.in vếtC.điều kiện
hóa đáp ứng.D.học ngầm.C©u
35 : Đọc
đoạn thông tin sau đây và trả
lời câu hỏi?Một số loài
chó sói thường sống thành
từng đàn, chiếm cứ một vùng
lãnh thổ nhất định. Chúng
cùng nhau săn mồi và bảo vệ
lãnh thổ. Mỗi đàn đều có
một con chó sói đầu đàn.
Con đầu đàn có đầy quyền
lực như được ăn con mồi
trước, thức ăn còn thừa mới
đến con có thứ bậc kế tiếp.
Ngoài ra, chỉ con đầu đàn mới
được quyền sinh sản. Khi con đầu
đàn chết hoặc quá già yếu,
con khỏe mạnh thứ hai sẽ lên thay
thế.Điều nào
sau đây nói lên vai trò của
tập tính xã hội và tập tính
bảo vệ lãnh thổ của loài
sói?A.Các tập tính
này đều làm giảm tỷ lệ
sinh bằng cách hạn chế số con cái
được phép sinh sản, đảm
bảo duy trì vốn gen tốt tập trung ở
con đầu đànB.Các tập tính
này đều làm giảm tỷ lệ
sinh bằng cách hạn chế số con đực
được phép sinh sản, đảm
bảo duy trì vốn gen tốt tập trung ở
con đầu đànC.Các
tập tính này đều làm tăng
tỷ lệ sinh bằng cách gia tăng số
con đực được phép sinh sản,
đảm bảo duy trì vốn gen tốt
tập trung ở con đầu đànD.Các tập tính
này đều làm tăng tỷ lệ
sinh bằng cách gia tăng số con đực
được phép sinh sản, đảm
bảo tính đa dạng phong phú của
loàiC©u
36 :Xác
định câu đúng (Đ)/sai (S) sau
đây
:(1) kiến lính
sẵn sang chiến đấu và hi sinh bản
thân để bảo vệ kiến chúa
và cả đàn là tập tính
vị tha(2)
hải li đắp đập ngăn s
ông,
suối để bắt cá là tập
tính bảo vệ lãnh thổ(3) tinh tinh đực
đánh đuổi những con tinh tinh đực
lạ khi vào vùng lãnh thổ của
nó là tập tính bảo vệ lãnh
thổ(4)Ve
sầu kêu vào mùa hè oi ả,
ếch đực kêu vào mùa sinh sản
là tập tính

hỗn hợp(5) chim én tránh
rét vào mùa đông là tập
tính di cư(6) chó sói,
sư tử sống theo bầy đàn là
tập tính xã hội(7)
 Hươu
đực quệt dịch có mùi đặc
biệt tiết ra từ tuyến cạnh mắt
của nó vào cành cây để
thông báo cho các con đực khác
là tập tính

sinh sản.Phương án
trả lời đúng là:A.1Đ, 2S, 3Đ, 4S,
5Đ, 6Đ, 7SB.1Đ, 2S, 3Đ, 4S,
5Đ, 6Đ, 7ĐC.1Đ, 2S, 3Đ, 4S,
5Đ, 6S, 7SD.1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ,
5Đ, 6Đ, 7SC©u
37 :Cho các trường
hợp sau:(1)
D
n
truyền theo lối “nhảy cóc” từ
eo Ranvie này sang eo Ranvie khác
.(2)
Sự thay đổi tính
thấm
của
màng chỉ
xảy ra tại các eo(3) Dẫn truyền
nhanh và tốn ít năng lượng(4) Nếu kích
thích tại điểm giữa sợi trục
thì lan truyền chỉ theo một hướngSự lan truyền
xung thần kinh trên sợi trục có bao
miêlin có những đặc điểm
nào?A.(1), (2) và (3)B.(1) và (4)       C.(2), (3) và (4)D.(2) và (4)       C©u
38 :Cho các tập
tính sau ở động vật:(1)
Sự di cư của cá hồi

(2) Báo săn mồi
(3) Nhện giăng
(4)
Vẹt nói được tiếng người(5)
Vỗ tay, cá nổi lên mặt nước
tìm thức ăn

(6) Ếch đực
kêu vào mùa sinh sản(7)
Xiếc chó làm toán

(8) Ve kêu vào
mùa hèNhững tập tính
nào là bẩm sinh? Những tập tính
nào là học được?A.Tập tính bẩm
sinh: (1), (2), (6), (8) ; Tập tính học được:
(3), (4), (5), (7)B.Tập tính bẩm
sinh: (1), (3), (6), (7) ; Tập tính học được:
(2), (4), (5), (8)C.Tập tính bẩm
sinh: (1), (3), (6), (8) ; Tập tính học được:
(2), (4), (5), (7)D.Tập tính bẩm
sinh: (1), (3), (5), (8) ; Tập tính học được:
(2), (4), (6), (7)C©u
39 :Cơ sở của
sự uốn cong trong hướng tiếp xúc
là:A.Do sự sinh trưởng
không đều của hai phía cơ quan,
trong khi đó các tế bào tại
phía được kích thích sinh
trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn
cong về phía kích thích.B.Do sự sinh trưởng
không đều của hai phía cơ quan,
trong khi đó các tế bào tại
phía không được kích thích
sinh trưởng chậm hơn làm cho cơ
quan uốn cong về phía kích thích.C.Do sự sinh trưởng
không đều của hai phía cơ quan,
trong khi đó các tế bào tại
phía không được kích thích
sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan
uốn cong về phía kích thích.D.Do sự sinh trưởng
đều của hai phía cơ quan, trong khi
đó các tế bào tại phía
không được kích thích sinh
trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn
cong về phía kích thích.C©u
40 :Hoocmôn thực
vật là:A.Những chất hữu
cơ do cơ thể thực vật tiết ra
chỉ có tác dụng kích thích
sinh trưởng của cây.B.Những chất hữu
cơ do cơ thể thực vật tiết ra có
tác dụng điều tiết hoạt động
của cây.C.Những chất hữu
cơ do cơ thể thực vật tiết ra
chỉ có tác dụng ức chế hoạt
động của cây.D.Những chất hữu
cơ do cơ thể thực vật tiết ra có
tác dụng kháng bệnh cho cây.phiÕu
soi - ®¸p ¸n
(Dµnh
cho gi¸m kh¶o)M«n
: KHAO SAT SINH 11
®Ò : 120


01{
) } ~28{
| } )

02)
| } ~29)
| } ~

03)
| } ~30{
| ) ~

04{
) } ~31{
) } ~

05)
| } ~32)
| } ~

06{
| ) ~33{
) } ~

07{
| ) ~34{
| } )

08{
| } )35{
) } ~

09{
| } )36)
| } ~

10{
| ) ~37)
| } ~

11{
) } ~38{
| ) ~

12{
| } )39{
| ) ~

13{
| } )40{
) } ~

14)
| } ~15{
| } )16{
| ) ~17)
| } ~18{
| ) ~19{
) } ~20{
) } ~21{
| ) ~22{
| } )23{
| ) ~24{
) } ~25{
| } )26{
| } )27)
| } ~8