Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐỒ HỌA RASTER

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM 23 tháng 12 2020 lúc 15:56 | Được cập nhật: 14 giờ trước (9:23) Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 228 | Lượt Download: 0 | File size: 0.027317 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Chương trình Mô-đun Đồ họa Raster

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐỒ HỌA RASTERThời gian

SốTên các bài trong mô đunTT

1Bài 1. Căn bản về đồ họa Raster

1. Giới thiệu về đồ họa Raster

2. Làm quen với giao diện

photoshop

3. Cách sử dụng File Brower

4. Cơ bản về chỉnh sửa hình ảnh

5. Làm việc với vùng chọn

5.1. Taọ vùng chọn bằng nhóm

công cụ Marquee Tool

5.2. Taọ vùng chọn bằng nhóm

công cụ LassoTool

5.3. Tạo vùng chọn bằng công

cụ Magic Wand Tool

5.4. Tạo vùng chọn bằng công

cụ Selection Tool

6. Cơ bản về layer

7. Masks và ChannelsTổngsố

thuyết

1050.50.50.50.51Thực hành, thí

nghiệm, thảo

luận, bài tậpKiểm

tra*511142210.50.510.50.510.50.510.50.52

111

12Bài 2: Làm việc với các công cụ1541013Bài 3: Sử dụng hiệu ứng và cách thiết

đặt hình ảnh3062314Bài 4: Sử dụng Photoshop để thiết kế

giao diện Website20191Cộng7557315-2-