Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 5:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 16:49

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nói một câu :

Hướng dẫn giải

a) Về tình cảm của Bác đối với thiếu nhi.

Bác rất thương yêu, quan tâm đến các cháu thiếu niên nhi đồng.

b) Về thái độ của Bác đối với mỗi vật xung quanh.

- Bác rất quan tâm tới mọi vật xung quanh.

Nội dung bài: Bác Hồ có tình thương bao la đối với thiếu nhi và mọi vật xung quanh.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 16:49

Các câu hỏi cùng bài học