Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4 (SGK trang 10)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy sưu tầm một vài câu ca dao, tục ngữ nói về sự tôn trọng người khác.

Hướng dẫn giải

Ca dao:

- Lời nói không mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

- Khó mà biết lẽ, biết lời

Biết ăn, biết ở, hơn người giàu sang.

- Cười người chớ vội cười lâu

Cười người hôm trước hôm sau người cười.

Tục ngữ:

- Kính già yêu trẻ.

- Áo rách cốt cách người thương

Update: 14 tháng 9 2020 lúc 10:25

Các câu hỏi cùng bài học