Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 25 tháng 4 2019 lúc 10:37

Lý thuyết

Câu hỏi

Em thích những câu thơ nào ? Vì sao ?

Hãy chọn những câu thơ em thích và giải thích.

Hướng dẫn giải

Gợi ý :

Em thích khổ thơ 1 và 2 vì qua đó em thấy được những nét đáng yêu, ngộ nghĩnh của Lượm .

Nội dung bài: Ca ngợi chú bé liên lạc dũng cảm.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 10:37

Các câu hỏi cùng bài học