Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3 trang 30 SGK Công Nghệ 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 6 tháng 5 2019 lúc 11:50

Lý thuyết

Câu hỏi

Thế nào là hình cắt ? Hình cắt dùng để làm gì ?

Hướng dẫn giải

- Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt.

- Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 11:50

Các câu hỏi cùng bài học