Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 25 tháng 4 2019 lúc 10:02

Lý thuyết

Câu hỏi

Nhà thơ muốn nói với em điều gì qua bài thơ ?

Hướng dẫn giải

Qua bài thơ, tác giả muốn nói : Phải biết thương yêu, kính trọng và biết ơn những người lao công vệ sinh đường phố. Nghề nào cũng đẹp, cũng vinh quang, miễn là ích nước lợi dân, làm đẹp cuộc sống.

Nội dung bài: Chị lao công vất vả để giữ đường phố sạch đẹp. Chúng ta cần phải biết quý trọng và biết ơn chị.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 10:02

Các câu hỏi cùng bài học