Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 25 tháng 4 2019 lúc 10:01

Lý thuyết

Câu hỏi

Nhà thơ nghe thấy tiếng chổi tre vào những lúc nào ?

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn sau, chú ý vào cụm từ chỉ thời gian: Từ đầu... Khi cơn giông/ Vừa tắt.

Trả lời :

Nhà thơ nghe thấy tiếng chổi tre vào những đêm hè khi ve vừa ngủ và những đêm đông khi cơn giông vừa tắt.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 10:01

Các câu hỏi cùng bài học