Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 (SGK trang 115)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 2: Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm?

Hướng dẫn giải

Điều kiện bên ngoài : nước , nhiệt độ , không khí

Điều kiện bên trong : chất lượng hạt giống , hạt không bị sứt mẩy ,lép ,..

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học