Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 trang 59 SGK Công Nghệ 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 6 tháng 5 2019 lúc 14:22

Lý thuyết

Câu hỏi

Cơ khí có vai trò như thế nào trong sản xuất và đời sống ?

Hướng dẫn giải

Cơ khí có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống:

Cơ khí tạo ra các máy và các phương tiện thay lao động thủ công thành lao động bằng máy và tạo năng suất cao .

Cơ khí giúp cho lao động và sinh hoạt của con người trở nên nhẹ nhàng, thú vị hơn .

- Nhờ có cơ khí, tầm nhìn của con người được mở rộng, chinh phục được thiên nhiên.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 14:22

Các câu hỏi cùng bài học