Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 trang 34 SGK Công Nghệ 9 - Nấu ăn

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 7 tháng 5 2019 lúc 16:54

Lý thuyết

Câu hỏi

Làm thế nào để su hào có thể giữ được mức độ khi trộn nộm ? 

Hướng dẫn giải

Qua qua trình sơ chế để giúp su hào có thể giữ nguyên mức độ giòn khi trộn nộm ta cần : trộn đều su hào với 2 súp đường để giữ nguyên độ giòn .

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 16:54

Các câu hỏi cùng bài học