Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 25 tháng 4 2019 lúc 10:07

Lý thuyết

Câu hỏi

Nghe – viết: Tiếng chổi tre (từ Những đêm đông … đến hết.)

Những đêm đông

Khi cơn giông

Vừa tắt

Tôi đứng trông

Trên đường lặng ngắt

Chị lao công

Như sắt

Như đồng

Chị lao công

Đêm đông

Quét rác...

 

Nhớ em nghe

Tiếng chổi tre

Chị quét

Những đêm hè

Đêm đông gió rét

Tiếng chổi tre

Sớm tối

Đi về

Giữ sạch lề

Đẹp lối

Em nghe!

? Những chữ nào trong bài chỉnh tả phải viết hoa?

? Nên bắt đầu viết mỗi dòng thơ từ ô nào trong vở ?

Hướng dẫn giải

- Những chữ đứng đầu câu thơ phải viết hoa.

- Nên viết mỗi dòng thơ từ ô thứ 3 trong vở.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 10:07

Các câu hỏi cùng bài học