Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 25 tháng 4 2019 lúc 10:09

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền vào chỗ trống :

a) l hay n ?

b) it hay ich ?

Hướng dẫn giải

a) 

-                                        Một cây làm chẳng nên non

Ba chây chụm lại nên hòn núi cao.

                                                  Tục ngữ

-                                        Nhiễu điều phủ lấy giá gương

        Người trong một nước phải thương nhau cùng.

                                                  Tục ngữ

b)     Vườn nhà em trồng toàn mít. Mùa trái chín, mít lúc lỉu trên cây như đàn lợn con. Những chú chim chích tinh nghịch nhảy lích rích trong kẽ lá. Chị em tíu tít ra vườn. Ngồi ăn những múi mít đọng mật dưới gốc cây thật là thích.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 10:09

Các câu hỏi cùng bài học